Hyppää pääsisältöön

Poikatyössä tuetaan poikien kasvua sukupuolisensitiivisesti

Kuvaus

Koordinaatin Keskipisteessä-artikkelit tekevät paluun. Keskipisteessä esitellään erilaisia nuorisotyön toimijoita, palveluita, hyviä käytäntöjä sekä avataan asioita, jotka puhututtavat ruohonjuuritasolla. Nuorisotyön ammattilainen saa artikkeleista inspiraatiota, vinkkejä tai apuja omaan työhön.

Sisältö

Ensimmäiseksi esittelemme poikatyötä. Mistä poikatyössä on oikein kyse?

Lyhyesti sanottuna poikatyöllä tarkoitetaan sukupuolisensitiivistä poikien kasvun ja elämän tukemista. Poikatyössä korostuu, että pojat ja miehet ovat arvokkaita yksilöinä. Poikatyössä kohdataan pojat ja nuoret miehet ilman odotuksia tietynlaisista sukupuolirooleista.

Katsaus poikatyöhön Suomessa

Poikatyö on Suomessa varsin nuorta: siihen on alettu panostamaan enemmän vasta 2000-luvulla, kun puolestaan tyttötyön tarpeeseen herättiin jo edellisen vuosituhannen puolella. Tänä päivänä tyttöjen ja poikien sukupuolisensitiivisyyttä korostavaa työtä tehdään läpi koko Suomen, ja trendi on kasvamaan päin.

Poikatyön perinne voidaan Suomessa jäljittää suojeluskuntiin, joissa järjestettiin sotilaspoikatoimintaa 1900-luvun ensimmäisen puoliskon aikana. Sotilaspoikatoiminta oli aikansa suosituin nuorisoliike, mutta sen toiminta oli aatteiltaan ja toiminnaltaan enemmän maanpuolustuksellinen ja siksi se oli hyvin erilaista kuin nykypäivän poikatyö.  

Suomessa on toistaiseksi vasta kaksi Poikien Taloa, joissa toimintaa pojille ja nuorille miehille järjestetään jatkuvasti. Poikien Talot sijaitsevat Oulussa ja Helsingissä ja niissä voivat käydä 10–29-vuotiaat pojat ja miehet.

Samankaltaista toimintaa järjestetään kuitenkin pienimuotoisemmin ympäri maata. Esimerkkinä vaikkapa Tampereen Poikien Tupa, jossa kohdataan nuoria useana päivänä viikossa. Vastaavaa toimintaa löytyy myös Joensuusta. Poikatyötä tehdään lisäksi pienemmässä mittakaavassa koko maassa, esimerkiksi erilaisissa ryhmätoiminnoissa kavennetulle ikäjakaumalle.

Poikatyö on osa setlementtityötä

Yleensä poikatyön tekijöitä ja palvelun tuottajia yhdistää setlementtityö ja toimijat kuuluvat jonkin alueellisen setlementtiyhdistyksen toimintaan. Setlementtityötä on tehty kansainvälisesti 1800-luvulta asti. Suomessa setlementtiliike vakiinnutti paikkansa 1900-luvun alkupuolella. Setlementtityön arvot nojaavat poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomaan toimintaan, jossa edistetään yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Poika- ja tyttötyö ovat kumpikin yleensä eri setlementtiyhdistysten järjestämää tai rahoittamaa. Setlementtiyhdistysten toiminta on laaja-alaista ja se suuntautuu lähes kaikille elämänalueille, muun muassa veteraani- ja perhetyöhön.

Poikien Taloissa kuunnellaan ja vietetään aikaa

Poikien Taloissa on palkatun henkilökunnan lisäksi myös vapaaehtoisia, jotka viettävät aikaa nuorten kanssa. Helsingin ja Oulun taloissa kohdataan nuoria yhteisö-, ryhmä- ja yksilötoimintojen kautta.

Yhteisö- ja ryhmätoiminnoissa on erilaisia teemoitettuja tapahtumia, vaikkapa roolipeli-iltoja ryhmissä. Muita teemoja voivat olla kokkaaminen, seksuaalikasvatus, sosiaaliset taidot, kaveritaidot sekä itseluottamus ja omakuva, tai sinne voi tulla vain viettämään aikaa turvallisessa ympäristössä.

Yksilötoiminnassa nuoren on mahdollista tavata Poikien Talon työntekijää ja jutella asioista, jotka askarruttavat. Aiheita voidaan käsitellä istumalla kasvotusten tai mielekkään tekemisen lomassa, mikäli se nuorelle sopii parhaiten. Aiheet voivat olla maan ja taivaan väliltä, koska jokaisella yksilöllä on erilaiset huolet ja erilaiset tarpeet. Tärkeintä on, että nuori tulee kuulluksi ja nähdyksi.

Poikien Taloissa koulutetut ohjaajat antavat seksuaalineuvontaa tarvittaessa. Myös seksuaaliväkivallan uhri sekä hänen läheisensä voivat saada tukea Poikien Talosta.

Koordinaatti tekee yhteistyötä poika- ja tyttötyön toimijoiden kanssa

Oulun Poikien Talon Matti Rissanen kävi Koordinaatin webinaarivieraana 27.1.2020 juttelemassa aiheesta ”Miksi poikien kohtaamasta seksuaalisesta houkuttelusta (grooming), häirinnästä ja seksuaaliväkivallasta ei puhuta?”. Tuon webinaarin tallenteen löydät Koordinaatin Youtube -kanavalta.  

Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä -koulutuskiertueella Tampereella ja Lahdessa puhujina oli Tommi P. Pesonen ja Jonna Saxberg Helsingin Poikien ja Tyttöjen Taloista. Heidän esityksensä käsitteli sitä, miten ottaa grooming ja seksuaaliväkivalta puheeksi nuorten kanssa.

Tutustu Poikien Talojen ja Tupien toimintaan sekä heidän palveluihinsa:
Oulun Poikien Talo
Helsingin Poikien Talo 
Tampereen Poikien Tupa
Joensuun Poikien Tupa

Lähteet: 
https://loistosetlementti.fi/miksi-sukupuolisensitiivista-poikatyota-ta…
https://setlementti.fi/toiminta/suomalainen-setlementtiliike/
https://perinne.fi/suojeluskuntajaerjestoe/toiminta/poikatyo/
https://setlementti.fi/

Jaa artikkeli

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla Koordinaatin kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.

Tilaa uutiskirje!