Hyppää pääsisältöön

Nuortenelämä.fi tarjoaa nuorelle tietoa, neuvontaa ja ohjausta matalan kynnyksen periaatteella

Riina Papinaho

tietopalveluohjaaja,

Koordinaatti

Kuvaus

Yhä useampi nuori löytää tiensä Nuortenelämä.fi:n sivuille joko löytääkseen tietoa tai kysyäkseen mitä tahansa mieltänsä askarruttavia kysymyksiä. Nuorten kysymyksiin palvelussa vastaa noin 70 ammattilaisen joukko ympäri Suomen.
Koordinaatin suunnittelija Riina Papinaho työssään tietokoneen ääressä.

Sisältö

Nuortenelämä.fi on Koordinaatin tuottama ja ylläpitämä verkossa toimiva valtakunnallinen ja kaksikielinen tieto- ja neuvontapalvelu Suomessa asuville 13–30-vuotiaille nuorille. Nuortenelämä.fi:ssä nuori voi hakea tietoa itsenäisesti, esittää kysymyksiä ja keskustella elämäänsä liittyvistä asioista. Tässä Puheenvuoro-kirjoituksessa ääneen pääsee palvelun koordinoinnista vastaava suunnittelija, Riina Papinaho.

Nuorella on oikeus tulla huomioiduksi yksilönä ja saada henkilökohtaista neuvontaa 

Nuortenelämä.fi:ssä on kaksi erillistä vuorovaikutteista palvelua – Kysyttävää-palsta ja Nuortenelämä.fi-chat – joiden kautta nuori voi ottaa yhteyttä ja saada vastauksia yksilöllisesti: 

"Kysyttävää-palstalle nuori voi kirjoittaa viestin, johon vastaamme viiden arkipäivän kuluessa. Vastaajina meillä on lähes 70 ammattilaista ympäri Suomen. Teemme yhteistyötä enimmäkseen kuntien, mutta myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kaksi kertaa viikossa avoinna oleva Nuortenelämä.fi-chat puolestaan tarjoaa nuorelle reaaliaikaisen, kahdenvälisen ja anonyymin keskustelukanavan”, Papinaho esittelee. 

Vuonna 2019 Kysyttävää-palstan ja Nuortenelämä.fi-chatin kautta vastattiin yli 900 yhteydenottoon. Yli 500 yhteydenottoa tuli Kysyttävää-palstan kautta joko julkisina tai yksityisinä viesteinä. Lisäksi nuoret kommentoivat palstalla toistensa viestejä. 

Papinaho kertoo, että oman kysymyksen esittämisen sijasta nuori voi halutessaan etsiä tietoa ja vastauksia mieltänsä askarruttaviin asioihin Kysyttävää-palstan muita kysymyksiä ja vastauksia selaamalla. Usein kysyttyihin kysymyksiin löytyykin hyvin vastauksia sekä palstalta että palvelun tietoalueelta.  

”Usein nuorella on kuitenkin tarve saada yksilöity, henkilökohtainen vastaus tilanteeseensa – ja nuorella on siihen myös oikeus. Nuori haluaa tulla nähdyksi yksilönä, ja tähän tarpeeseen vastaaminen on tiedontarpeen täyttämisen ohella nuorten tieto- ja neuvontatyötä tekevän tärkeä missio.” 

Vuonna 2019 Nuortenelämä.fi-chat oli avoinna 86 kertaa, yhteensä 172 tuntia. Keskustelemaan pääsi 35 % chattiin jonottaneista. Chat-keskusteluun on enemmän halukkaita tulijoita, kuin on resursseja ottaa nuoria keskusteluun.

Papinahon mukaan tällaisille nuorten matalan kynnyksen palvelukanaville on selvästi kysyntää. Chat tuo mahdollisuuden keskustella itselle tärkeistä asioista luottamuksellisesti turvallisen aikuisen kanssa. Chat on oiva kanava erityisesti herkistä aiheista kysymiseen ja keskusteluun. Chatissa on helppo kysyä anonyymina jotain sellaista, mitä tutulta aikuiselta ei välttämättä kehtaisi kysyä.

Mielenterveyden haasteet, muutokset murrosiässä ja yksinäisyys mietityttävät 

Vuonna 2019 yhteydenotoissa kysyttiin eniten hyvinvointiin ja terveyteen sekä ihmissuhteisiin ja seurusteluun liittyvistä asioista. Myös omaan kotiin ja asumiseen, koulutukseen ja opiskeluun sekä työhön ja yrittäjyyteen liittyvät kysymykset olivat suosittuja aihealueita.

Riina Papinaho kertoo, että vuodesta toiseen hyvinvointi ja terveys sekä ihmissuhteet ja seurustelu pitävät kärkipaikkaa suosituimpien aihealueiden listalla.  

Näihin aihealueisiin liittyvistä yhteydenotoista suuri osa koskee mielenterveyden haasteita, murrosiän tuomia kehon muutoksia, ihastumista sekä seurustelusuhteen haasteita, kiusaamista ja yksinäisyyttä.

Viimeisimmässä kouluterveyskyselyssä (2019) yli 7 800 peruskoulun 8. ja 9.-luokkalaista nuorta vastasi, ettei hänellä ole yhtään läheistä ystävää, kenen kanssa voi keskustella luottamuksellisesti omista asioistaan. 

”Luku on mielestäni huolestuttavan suuri. Nuortenelämä.fi:ssä nuorten yksinäisyys tulee vastaan jatkuvasti. Nuoret hakevat tietoa, miten ja mistä voisi saada ystävän elämäänsä. Uusiin ihmisiin tutustuminen koetaan usein haastavaksi.”  

Tiedetään, että pitkään jatkuva yksinäisyys heikentää nuoren hyvinvointia ja elämänlaatua, ja on riskitekijä terveydelle. Yksinäisyys on kytköksissä esimerkiksi masennukseen. Nuoret, joilla ei ole läheistä ystävää, joutuvat muita useammin kiusatuksi koulussa. (Kouluterveyskysely 2019.)

”Yksinäisyys ei useinkaan ole yhteyttä ottavan nuoren ainoa ongelma. Esimerkiksi moni chatissa kohtaamani yksinäinen nuori kärsii ahdistuneisuudesta, masennuksesta, uupumuksesta tai tarkemmin määrittelemättömästä pahasta olosta.”  

Papinahon mukaan positiivista kuitenkin on, että huomattava osa näistä nuorista kertoo jo olevansa erilaisen avun piirissä. Osa taas kysyy neuvoa, miten ja mistä apua voi saada. 

Papinaho jatkaa, että nuoret kaipaavat tukea avun hakemiseen. Chatissa kohtaa silloin tällöin nuoria, jotka epäilevät, onko heidän asiansa riittävän vakava terveydenhuoltoon hakeutumiseksi. Osa nuorista taas pohtii, uskaltaisiko mennä tapaamaan terveydenhuollon ammattilaista.

Nuoret tarvitsevat rohkaisua ja tietoa siitä, mitä tapahtuu, jos apua hakee. Nuoret toivovat mahdollisuutta keskustella terveydenhuollon ammattilaisen, kuten kouluterkkarin, kanssa viestien välityksellä reaaliaikaisesti.  

Palvelunkäyttäjiä on viime vuotta enemmän 

Nuortenelämä.fi on yhden osoitteen palvelu, josta nuori saa ajantasaista ja kattavaa tietoa sekä mahdollisuuden keskustella ammattilaisen kanssa vuorovaikutteisesti. Palvelu vastaa hyvin nuorten tiedon ja neuvonnan tarpeisiin. Lisäksi monipuolinen verkkopalvelu tarjoaa nuorille julkaisukanavan heidän tekemilleen mediasisällöille.

Nuortenelämä.fi-palvelulla oli vuonna 2019 yhteensä 244 055 käyttäjää. Vuodesta 2018 käyttäjämäärä on kasvanut 66 %. Sivujen katseluita oli yhteensä 486 093, mikä tarkoittaa yli 40 % kasvua edellisvuodesta. 

”Vuosi vuodelta palvelu kasvattaa käyttäjämääräänsä. On selvää, että verkossa tehtävälle nuorten tieto- ja neuvontatyölle on tarvetta jatkossakin”, Papinaho toteaa. 

Tästä pääset tutustumaan Nuortenelämä.fi-palveluun. 

Lähteet:

Nuortenelämä.fi-palvelun tilastot 

Kouluterveyskysely 2019

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!