Hyppää pääsisältöön

Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalainen osaamiskuvaus on julkaistu

Kuvaus

ERYICA ja Eurodesk ovat toteuttaneet nuorten tieto- ja neuvontatyön toimijoille eurooppalaisen osaamiskuvauksen (engl. framework), joka kulkee nimellä YouthInfoComp.
YouthInfoComp - Youth Information worker Competence framework.

Sisältö

YouthInfoComp on ensimmäinen eurooppalainen osaamiskuvaus nuorten tieto- ja neuvontatyöstä. Määrittelytyöhön on osallistunut laaja joukko nuorisotyöntekijöitä ympäri Eurooppaa. Yhteinen osaamisen määrittely mahdollistaa jaetun ymmärryksen ja pohjan, jonka avulla voidaan kuvata nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden tai nuorisotyön ammattilaisten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyöhön tarvittavia tietoja, taitoja ja asenteita. YouthInfoComp koostuu kolmesta osaamisalueesta ja 12 osaamiskuvauksesta.  

 

YouthInfoComp varmistaa nuorten tieto- ja neuvontatyön laatua 

YouthInfoComp on viitekehys, osaamiskuvaus, jossa kuvaillaan niitä osaamisen vähimmäisvaatimuksia, joita tarvitaan nuorten tieto- ja neuvontatyötä tekeviltä, jotta heillä olisi tarvittava ammatillinen osaaminen laadukkaiden tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden tuottamiseen. Sen tarkoitus ei ole kuitenkaan olla täydellinen kuvaus ammatillisista vaatimuksista, jotka tulisi täyttää juuri tietyllä tavalla.  

Tavoitteena on varmistaa nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen laatu sekä työntekijöiden, palvelujen käyttäjien, päättäjien ja sidosryhmien yhteinen ymmärrys tiedon, neuvonnan ja ohjauksen merkityksestä ja tarpeista.  

Osaamiskuvausta voidaan soveltaa ja mukauttaa erilaisiin kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin. Sitä voidaan käyttää nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden osaamisen vahvistamisen ja työyhteisöjen, tiimien yhteisen työskentelyn tukena sekä organisaatioiden tukena nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tuottamisessa. Lisäksi sitä voidaan käyttää työmuodon ammatillisen osaamisen tunnistamiseen eri tasoilla.

Koordinaatti on työskennellyt useita vuosia nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamismäärittelyn parissa yhdessä nuorten tieto- ja neuvontatyötä tekevien kanssa. Työn tuloksena on toteutettu laadukas kansallinen osaamiskartta nuorten tieto- ja neuvontatyöhön. Osaamiskarttaa päivitetään muuttuviin osaamistarpeisiin säännöllisesti. Tutustu Osaamiskarttaan tästä.  

"Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa tarvittavan osaamisen määrittely on tärkeää – ei ainoastaan siitä syystä, että tiedetään mitä osaamista työntekijöiltä tarvitaan, vaan myös siksi, että tiedetään mitä osaamista puuttuu. Tällöin voidaan arvioida ja havaita, millaista osaamista tulee täydentää esimerkiksi rekrytointien kautta. Osaamisen määrittelyssä tehdään myös näkyväksi se, mitä kaikkea nuorten tieto- ja neuvontatyö laaja-alaisuudessaan vaatii. Työn monipuolisuus, palvelujen tiedollinen laajuus sekä vaativuus tulee näkyväksi myös muille kuin vain kyseistä työtä tekeville. Tämä on merkittävä tieto myös rahoittajille. Miten kohdentaa resursseja, jotta varmistetaan riittävä osaaminen palveluissa ja siten myös palvelujen laatu ja saavutettavuus”, pohtii Koordinaatin kehittämispäällikkö ja ERYICAn puheenjohtaja Jaana Fedotoff.  

 

YouthInfoCompin taustaa 

ESCO on eurooppalainen monikielinen taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokitusjärjestelmä. ESCO-luokituksessa tunnistetaan ja luokitellaan taitoja, osaamista, pätevyyttä ja ammatteja, jotka ovat Euroopan työmarkkinoiden ja koulutusjärjestelmien kannalta merkittäviä.  

ESCO tarjoaa kuvauksia 2942 ammatista. ESCO-luokituksen sisällön päivittämiseksi Euroopan komissio luottaa alan asiantuntijoihin, jotka voivat tarjota asiantuntemusta tarvittavista tiedoista, taidoista ja osaamisesta eri aloilta. 

ESCO sisältää ammatin “nuorisotyöntekijä”, mutta nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijän ammattia ei ole mainittu. Eurodesk ja ERYICA toteuttivat laajan nuorisotyöntekijöiden ja nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden kuulemisen ja ESCO:n kehittämiseksi. Lisätietoa tästä prosessista julkaisun sivulta 8.  

Eurodesk ja ERYICA perustivat työryhmän kehittämään osaamiskuvausta, viitekehystä (engl, framework), nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijän ammatille. Työryhmä koostui ERYICAn ja Eurodeskin työntekijöistä ja verkostojen edustajista. Työ saatiin päätökseen kesäkuussa 2021. 

YouthInfoComp-osaamiskuvaus on julkaistu osana YouthInfoComp – Youth Information worker Competence framework -julkaisua. Julkaisu on saatavilla verkkoversiona. Tutustu YouthInfoCompiin tästä!

 

Terveiset YouthInfoCompin toteuttajilta 

YouthInfoCompin toteuttajat toivovat, että YouthInfoComp otetaan käyttöön laajasti eri Euroopan maissa.  Osaamiskuvauksen toivotaan tukevan nuorten tieto- ja neuvontatyön edistämistä ja tunnistamista kansallisella tasolla eri maissa. Nuorille suunnattujen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden toteuttamiseen tarvitaan tukea, jotta jokaisella nuorella on yhdenvertainen mahdollisuus hyödyntää laadukkaita tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita oikea-aikaisesti mahdollisimman matalalla kynnyksellä. 

YouthInfoCompin virallinen lanseeraustilaisuus järjestetään 10. marraskuuta 2021 (11:00–12:30 CET). Katso lanseeraustilaisuuden ohjelma ja ilmoittaudu mukaan

ERYICA kiittää omalta osaltaan kaikkia tutkimukseen, kuulemisiin, työryhmään ja lopputuotosten laatimiseen osallistuneita jäseniään. Yhteinen työ on ollut erittäin hyödyllisiä ja arvokasta! 

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!