Hyppää pääsisältöön

Nuorten tieto- ja neuvontatyö jalkautuu nuorisotaloille

Sanna Pentti

tietopalveluohjaaja,

Byströmin Ohjaamon tieto- ja neuvontapalvelu, Oulun kaupunki

Tuula Enbuska

tietopalveluohjaaja,

Byströmin Ohjaamon tieto- ja neuvontapalvelu, Oulun kaupunki

Kuvaus

Tietopalveluohjaajat Byströmin Ohjaamosta Oulusta jalkautuivat nuorisotiloille keväällä 2022.
Neljä nuorta nuorisotilalla. Avoinna oleva televisio taustalla.

Sisältö

Haasteena korona, pitkät välimatkat ja verkkopalvelu-uudistus

Ajatus Byströmin Ohjaamon nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen jalkautumisesta oululaisille nuorisotiloille heräsi tietopalvelutiimin kehittämispäivässä loppuvuodesta 2021. Yhteistyö tieto- ja neuvontapalveluiden ja alueellisen nuorisotyön välillä tarvitsi uusia avauksia. Hiipunut yhteistyö ja uuden, keväällä 2021 julkaistun verkkopalvelun vähäinen tunnettuus haastoivat nuorten tavoittamista.

Oulu on maantieteellisesti laaja kaupunki ja kevään jalkautumiset kohdennettiin reuna-alueiden nuorisotiloille. Byströmin Ohjaamon sijainti kaupungin keskustassa on keskeinen, mutta reuna-alueiden nuorille haastava saavuttaa. Tästä syytä saavutettavien verkkopalveluiden merkitys korostuu näiden nuorten kohdalla. Yhteistyökumppanin pyynnöstä yksi jalkautuminen tehtiin myös keskustassa sijaitsevaan Walkersin nuorten kohtaamispaikkaan.

Yhdessä tehden

Jalkautumisten tarkoituksena oli tehdä sekä nuorten tieto- ja neuvontapalvelua, Nuortenoulu.fi-verkkosivustoa, että Byströmin Ohjaamon kokonaisuutta tutuksi niin alueiden nuorisotalojen työntekijöille, kuin nuorillekin. Tietopalveluohjaajien kanssa Byströmiltä jalkautui vaihtelevalla kokoonpanolla etsiviä nuorisotyöntekijöitä ja työllisyyspalveluiden työntekijä. Näin nuoret saivat ajankohtaista ja asiantuntevaa tietoa muun muassa kesätöistä ja erilaisista opiskelumahdollisuuksista.

Jalkautumisten aikana kohdattiin vajaa sata iältään noin 13–17-vuotiasta nuorta. Heidän kanssaan etsittiin kesätöitä ja neuvottiin kesätöihin liittyvissä asioissa. Tyttöjä puhututti kiusaaminen, kaveri- ja perhesuhteet ja se, mistä näihin asioihin voi etsiä apua. 9.-luokkalaisilla oli päällimmäisenä mielessä opiskeluun ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät asiat. Erään nuoren kanssa heräsi mielenkiintoinen keskustelu tiedosta, tiedon luonteesta ja tiedon oikeellisuuden ja tarpeellisuuden suhteesta.

Menetelmiä monipuolisesti

Nuortenoulu.fi-verkkosivuston markkinoinnissa yhdistyivät tunnetuksi tekeminen ja tiedonhaun harjoitteleminen. Nuoret etsivät Nuortenoulu.fi-verkkosivustolta tietoa erilaisten tehtävien kautta. Näin sivusto, sen toimintalogiikka ja monipuoliset palvelut tulivat toiminnallisesti tutuiksi.

Byströmin Ohjaamon esittelyn tukena käytettiin monivalintatietovisaa, jota nuoret saivat halutessaan täyttää juttelun lomassa. Yhteystietonsa antaneiden kesken arvottiin tuotekassi, joka sisälsi Byströmin Ohjaamon ja Nuortenoulu.fi-verkkosivuston nuorille suunnattua markkinointimateriaalia. Näin nuorille jäi myös konkreettisia ”muistuttajia”.

Syksyllä jatketaan

Kevään jalkautumiset koettiin hyödyllisiksi. Sekä nuoriso-ohjaajilta, että nuorilta saatu spontaani palaute oli positiivista, joten jalkautumisia jatketaan syksyllä. Seuraavia jalkautumisia silmällä pitäen kehitämme vielä systemaattisempaa palautteenkeruuta. Tiivistämme myös yhteistyötä nuorisotalon henkilökunnan kanssa jalkautumisten markkinoinnissa, jotta mahdollisimman moni nuori löytäisi paikalle.

 

Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi perustettiin Ouluun vuonna 1993. Tieto- ja neuvontakeskuksen ylläpitämä verkkosivusto Nettinappi.fi avattiin vuonna 2002. Nykyään nuorten tieto- ja neuvontapalvelu on osa Byströmin Ohjaamoa. Nettinappi.fi -verkkosivuston sisältö ja toiminnallisuudet integroitiin osaksi Nuortenoulu.fi -sivustoa keväällä 2021. Byströmin Ohjaamon nuorten tieto- ja neuvotapalvelussa työskentelee kolme työntekijää. Tieto- ja neuvotapalvelu on Oulun kaupungin nuorisopalveluiden alaista toimintaa.

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!