Hyppää pääsisältöön

Nuorten oikeus liikkuvuuteen poikkeusolojenkin aikana

Jaana Fedotoff

kehittämispäällikkö,

Koordinaatti

Kuvaus

Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff pohtii puheenvuorossaan, miten korona-aika on vaikuttanut nuorten liikkuvuuteen ja millä tavoin on onnistuttu toteuttamaan kansainvälistä toimintaa eri menetelmin ja toimintaympäristöissä. Puheenvuoro on julkaistu IJAB Journal -verkkolehdessä saksankielisenä joulukuussa 2020.
Jaana Fedotoff hymyilee ulkona mustassa talvitakissa. Lunta taustalla.

Sisältö

Korona-aika on ehdottomasti siirtänyt kansainvälistä toimintaa myös digitaalisiin toimintaympäristöihin. Luottamus siihen, että kansainvälinen yhteistyö ja nuorisovaihdot säilyvät muutoksenkin keskellä, on olemassa, mutta selvää on, että tavat toimia tulee muuttumaan ja niitä on muutettava. Tilanteiden ennakoimattomuus on aiheuttanut haasteita, ja osa vaihdoista on jouduttu perumaan kokonaan. Osin tilanne on voinut vaikuttaa myös nuorisotyöntekijöiden työllisyyteen. Pandemian vaikutukset ovat varmasti koskettaneet meitä kaikkia, mutta erityistä huolta on kannettu niistä nuorista, joilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia tai kykyä toimia digitaalisesti. Kysymykseni kuuluukin, voidaanko kansainvälisiä kokemuksia hankkia samalla tavoin kotimaassa?  

Liikuvuus digitaalisissa toimintaympäristöissä 

Vastuullisuus on ollut aina keskeinen osa vaihtoja ja nykyisessä tilanteessa se on vain korostunut. Hanketoimijat ovat joutuneet nopeasti reagoiden pohtimaan innovatiivisia ratkaisuja siihen, miten toteuttaa toimintaa virtuaalisesti ja digitaalisissa sovelluksissa. Kansainvälinen liikkuvuus tässäkin ajassa on koettu tärkeäksi, jopa tärkeämmäksi kuin aiemmin. Mutta uudelleen asemointi on vaatinut myös enemmän työtä. Kun nuorisotyöntekijöitä on keväällä vaadittu tavoittelemaan yhä enemmän nuoria verkossa ja sosiaalisen median kautta, on kuulunut myös kritiikkiä, miksi virtuaaliseen, digitaaliseen liikkumiseen tulisi panostaa resursseja.  

Onnistumisen kokemuksia liikkuvuudesta 2020 

Arvostan sitä, että edelleen pidetään tärkeänä erilaisten paikkojen ja kulttuurien tuntemusta, vertaisoppimista ja kansainvälistä kohtaamista. Keväällä tehty kyselytutkimus nuorisotyöntekijöille nosti esiin vaihtojen ytimen. Ajatusten vaihto kansainvälisissä toimintaympäristöissä, digitaalisestikin koettiin edelleen tärkeäksi. Myös uudenlaisia kumppanuuksia uusien toteutusten myötä on käynnistynyt. Pandemian myötä keskusteluun on noussut myös tärkeät teemat kuten kansainvälisten vaihtojen ekologisuus.   

Erilaiset digitaaliset muodot ovat tulleet jäädäkseen kansainväliseen toimintaan 

Uskon, että tästä ajasta jää käytäntöön uudenlainen ajattelutapa. Kansainvälisyys ei aina tarkoita maasta toiseen matkustamista, vaan maailma avautuu juuri siellä missä olet. Tämä on myös taloudellinen kysymys. Vaikka liikkuvuushankkeita edelleen rahoitetaan, tulee meidän jo nyt miettiä mihin kaikkeen rahoitus tulevaisuudessa riittää. Riittääkö se siten, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus todellakin osallistua kansainvälisiin liikkuvuushankkeisiin. Toisaalta on pohdittava jääkö jotakin kokemuksesta puuttumaan, kun kokemus ei tapahdu kasvokkain. Joihinkin kansainvälisiin vaihtoihin virtuaalisuus sopii paremmin kuin toisiin.  

Liikkuvuus on kaikkien nuorten oikeus 

Sitouta. Tiedota. Osallista. -julkaisussa ERYICA, Eurodesk sekä EYCA suosituksessa 5. Saatetaan liikkuvuus kaikkien nuorten ulottuville, on vahva viesti. Suosituksessa korostetaan myös, että liikkuvuus on nuorten oikeus ja se tulee mahdollistaa kaikille nuorille Euroopassa. Suomessa on paljon syrjäseuduilla asuvia nuoria. Ne ovat alueita, joissa nuoria asuu vähemmän kuin muualla maassamme. Koen, että juuri näille nuorille on tärkeää mahdollistaa liikkuvuus. Ja digitaalisesti toteutettuna se todennäköisesti myös madaltaa kynnystä lähteä mukaan. Nuorten parissa työskentelevien osaamista toteuttaa kansainvälisiä nuorisovaihtoja tulee tukea sekä kansallisella, että eurooppalaisella tasolla. 

Edistän nuorten tieto- ja neuvontatyötä sekä Suomessa ja laajemmin Euroopassa ja pidän erityisen tärkeänä, että kansainvälisten nuorisovaihtojen digitaaliset mahdollisuudet ovat joustavia ja mukautuvaisia aina kulloiseenkin tilanteeseen. Tietoa, kokemuksia ja tuloksia pitkän aikavälin vaikutuksista on tärkeää kerätä juuri nyt. 

Järjestimme joulukuussa 2020 yhteistyössä Opetushallituksen kanssa verkkoseminaarin siitä, miten korona on vaikuttanut ohjaustyöhön ja kansainväliseen toimintaan kevään 2020 jälkeen. Kokemuksia, vinkkejä ja ehkä avoimia kysymyksiäkin voi lukea Maailma avoinna –verkkotilaisuudesta kertovasta artikkelista

Toivotan kaikille menestystä työssänne ja voikaa hyvin! 

Jaana Fedotoffin haastattelu on julkaistu IJAB Journal –verkkolehdessä saksankielisenä. Siirry verkkolehteen tästä.  

Puheenvuoro on julkaistu myös englanniksi. Siirry englanninkieliseen Puheenvuoroon tästä

Jaa artikkeli

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla Koordinaatin kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.

Tilaa uutiskirje!