Hyppää pääsisältöön

Nuorisotiedottajan osaamiskuvaus nyt saatavilla suomeksi

Kuvaus

Nuorten tieto- ja neuvontatyötä tekeville tuotettu eurooppalainen Nuorisotiedottajan osaamiskuvaus on julkaistu nyt myös suomeksi. Kyseessä on ensimmäinen eurooppalainen osaamiskuvaus nuorten tieto- ja neuvontatyöstä.
Kaksi naisoletettua pitelevät laattaa, jossa teksti: information you can trust.

Sisältö

Nuorisotiedottajan osaamiskuvaus (engl. YouthInfoComp) kuvaa osaamisen vähimmäisvaatimuksia, joita tarvitaan nuorten tieto- ja neuvontatyötä tekeviltä, jotta heillä olisi tarvittava ammatillinen osaaminen laadukkaiden tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden tuottamiseen. Se varmistaa osaltaan myös nuorten tieto- ja neuvontatyön laatua.  

Osaamiskuvauksen tavoitteena on varmistaa nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa työskentelevien ammattilaisten, palvelujen käyttäjien, päättäjien ja sidosryhmien yhteinen ymmärrys tiedon, neuvonnan ja ohjauksen merkityksestä ja tarpeista. Osaamiskuvausta voidaan hyödyntää moneen, muun muassa nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden osaamisen täydentämiseen ja arviointiin ja työkaluna tiimin yhteisessä työskentelyssä sekä organisaatioiden tukena nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tuottamisessa. 

Nuorisotiedottajan osaamiskuvaus kehitettiin yhteistyössä alan toimijoiden kanssa

Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalainen kattojärjestö ERYICA ja eurooppalainen nuorisotiedotusverkosto Eurodesk ovat tuottaneet Nuorisotiedottajan osaamiskuvauksen jäsenorganisaatioidensa kanssa. Se julkaistiin syksyllä 2021 englanniksi ja espanjaksi. Koordinaatti toimitti nyt julkaistun suomenkielisen käännöksen. 

Nuorisotiedottajan osaamiskuvaus perustuu Euroopan eri maiden esimerkkeihin, kahteen eurooppalaiseen selvitykseen sekä työmuodossa mukana olevien kuulemiseen. Nuorisotiedottajan osaamiskuvaus koostuu kolmesta osaamisalueesta: nuorten tukeminen ja sitouttaminen, laadukas palvelu sekä viestintä ja saavutettavuus. Nämä osaamisalueet sisältävät yhteensä 12 osaamiskuvausta. Osaamisen määrittelyyn on osallistunut laaja verkosto nuorisotyöntekijöitä useista Euroopan maista. Yhteinen osaamisen määrittely mahdollistaa jaetun ymmärryksen ja pohjan, jonka avulla voidaan kuvata nuorisoalan ammattilaisten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyöhön tarvittavia tietoja, taitoja ja asenteita.  

"Nuorten tieto- ja neuvontatyö kehittyy koko ajan, ja siksikin on tärkeää, että työmuodolle on toteutettu kuvaus, millaista osaamista tarvitaan. Osaamiskuvausta voidaan soveltaa ja mukauttaa erilaisiin tarpeisiin. Se on myös hyvä mittaristo tarkasteluun, onko palveluissa riittävää osaamista ja miten sitä voitaisiin täydentää. Kaikki tämä johtaa yhä laadukkaampiin nuorille suunnattuihin palveluihin", toteaa Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff.  

Nuorisotiedottajan osaamiskuvaus aluksi ESCO-luokitusjärjestelmään 

Osaamiskuvauksen kehittämiseen johtanut työ käynnistyi vuonna 2019, kun Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto (PO EMPL) kutsui Eurodeskin osallistumaan ESCO-yhteisöfoorumeihin.  

ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) on eurooppalainen monikielinen taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokitusjärjestelmä. ESCO-luokituksessa tunnistetaan ja luokitellaan taitoja, osaamista, pätevyyttä ja ammatteja, jotka ovat Euroopan työmarkkinoiden ja koulutusjärjestelmien kannalta merkittäviä. ESCO:sta löytyvät kuvaukset 2 942 ammatille ja niihin liittyville 13 485 taidolle. ESCO sisälsi jo entuudestaan ammatin “nuorisotyöntekijä”, mutta ei nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijän ammattia.  

Eurodesk ja ERYICA perustivat työryhmän kehittämään osaamiskuvausta nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijän ammatille. Työryhmä koostui ERYICAn ja Eurodeskin työntekijöistä ja verkostojen edustajista. Eurodesk ja ERYICA toteuttivat laajan nuorisotyöntekijöiden ja nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden kuulemisen. Kootun tiedon pohjalta ERYICA ja Eurodesk toteuttivat osaamiskuvauksen. Lisätietoa tästä prosessista Nuorisotiedottajan osaamiskuvaus -julkaisun sivulta 8. 

Koordinaatti tulee jakamaan tietoa osaamiskuvauksesta ja sen hyödyntämisestä ensi vuoden koulutuksissa ja webinaareissa. Lisätietoja: Jaana Fedotoff, p. 044 703 8215, s-posti: jaana.fedotoff(at)ouka.fi. 

Tutustu Nuorisotiedottajan osaamiskuvaukseen tästä!  

Jaa artikkeli

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla Koordinaatin kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.

Tilaa uutiskirje!