Hyppää pääsisältöön

Nuoret ukrainalaiset pakolaiset: Tiedontarpeiden ja odotusten tunnistaminen -tutkimusraportti

Kuvaus

UNHCR:n mukaan Euroopassa oli lokakuuhun 2022 mennessä rekisteröity lähes 7,53 miljoonaa pakolaista Ukrainasta. Heidän joukossaan on monia haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, joilla on erityisiä suojelutarpeita, kuten naiset, lapset, ilman huoltajaa tulevat alaikäiset ja nuoret. Tilanne vaatii koordinoituja alojenvälisiä ja ylikansallisia toimia, joilla tuetaan pakolaisten oikeuksien toteutumista ja integroitumista isäntäyhteisöihin. 
Tummatukkainen nuori ulkona selkä seinää vasten katse eteenpäin pää hieman kallellaan.

Sisältö

Ajanjaksolla 20.4.–31.7.2022 Eurooppalainen nuorten tieto- ja neuvontatyön kattojärjestö (ERYICA) ja Ukraina-keskus Barcelonassa, Espanjassa (ukrainalaisten Djerelo-yhdistyksen projekti) toteuttivat yhteistyössä kyselytutkimuksen, johon osallistui 358 iältään 13–35-vuotiasta, ukrainalaista nuorta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin sekä henkilökohtaisia haastatteluita että verkkokyselyitä. Yli 70 % vastaajista oli naisia ja 70 % oli iältään 15–25-vuotiaita. Ukrainalaisesta yhteisöstä lähtöisin olevat asiantuntijat analysoivat kerätyt tiedot. Päätelmät ja suositukset on tehty yhteistyössä ERYICA:n kanssa.  

Kyselytutkimuksen tulokset esiteltiin syyskuussa 2022 Kroatian Sibenikissä järjestetyssä ERYICA YinfoPeers -projektin verkkokahvilatilaisuudessa. Tilaisuus toteutettiin Euroopan neuvoston kumppanuussopimuksen puitteissa. 

Toivomme, että tämän tutkimuksen tarjoamat näkemykset ja johtopäätökset auttavat nuorten tieto- ja neuvontatyön toimijoita ja muita sidosryhmiä löytämään keinoja mukauttaa palveluitaan nuorten pakolaisten tarpeisiin kaikkialla Euroopassa. Tavoitteemme on tukea heidän kasvuaan aikuisuuteen samalla, kun tuemme heidän osallistumistaan ​​ja integroitumista ​​yhteisöihin. Tämä tutkimus on ensimmäinen askel niiden toimien joukossa, joita mielestämme tarvitaan, jotta nuorten tieto- ja neuvontatyössä voidaan vastata parhaalla mahdollisella tavalla ei vain Ukrainasta vaan myös muilta maantieteellisiltä alueilta tulevien nuorten pakolaisten tarpeisiin.  

Siirry tutkimusraporttiin ERYICAn englanninkielisestä tiedotteesta.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan neuvoston ja Eurooppalaisen nuorten tieto- ja neuvontatyön kattojärjestön (ERYICA) kumppanuussopimuksen puitteissa. Kumppanuuden tavoitteena on edistää ja kehittää eurooppalaista yhteistyötä nuorten tieto- ja neuvontatyön alalla. Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä vastaa Euroopan neuvoston näkemyksiä. 

Jaa artikkeli

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla Koordinaatin kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.

Tilaa uutiskirje!