Hyppää pääsisältöön

Koordinaatti – Suunta kohti nuorisoalan osaamiskeskusten yhteenliittymiä

Jaana Fedotoff

kehittämispäällikkö,

Koordinaatti

Kuvaus

Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff on nuorisoalan pitkän linjan ammattilainen, asiantuntija Suomessa ja tunnustettu tekijä Euroopassa. Tässä artikkelissa Jaana pohtii osaamiskeskusprosessia, Koordinaatin tulevia näkymiä ja koronatilanteen vaikutuksia nuorisotyöhön.
Kuvassa Koordinaatin tiimi syksyllä 2019. Vasemmalta Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Jaana Fedotoff, Riina Papinaho, Pirjo Kovalainen, Jemina Kakko ja Venla Tuohino.

Sisältö

Koordinaatin työntekijät ovat saaneet kuluneen kuukauden mittaan onnitteluja siitä lähtien, kun osaamiskeskusvalinnoista tiedotettiin maaliskuun alussa.

Olemme ottaneet onnittelut ilolla vastaan, kertovathan ne, että tekemällämme työllä ja tarjoamillamme palveluilla on ollut merkitystä ja olemme tehneet työtämme näkyvästi hyvässä yhteistyössä. Kiitos kiitoksista!

Asia ei kuitenkaan ole prosessia tarkemmin tarkasteluna näin yksinkertainen. Koordinaatin tehtävät asiantuntija- ja tukipalveluita tarjoavana osaamiskeskuksena nykyisessä muodossaan päättyivät 31.3.2020. Samoin päättyi osaamiskeskuksemme rahoitus. Tämä puheenvuoro avaa Koordinaatin tämänhetkistä tilannetta hieman tarkemmin.

Koordinaatti on aina vastannut nuorisotyön muuttuviin tarpeisiin

Koordinaatti perustettiin vuonna 2006 nuorisoalan toimijoiden tavoitteellisen tahtotilan tuloksena. Tarve nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen koordinoidulle kehittämiselle sekä nuorisotyöntekijöiden osaamisen vahvistamiseksi että palvelujen saatavuuden varmistamiseksi oli ilmaistu jo vuosia aiemmin. 

Näiden kuluneiden vuosien jälkeen on hyvä todeta, että olemme tehneet työtämme sitoutuneesti, ammattitaidolla ja hyvällä yhteistyöllä. Olemme tuottaneet tietoa ja todentaneet, että nuorille suunnatuilla tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluilla on merkittävä tehtävä nuoren hyvän kasvun tukijana. Vuodet ovat olleet työntäyteisiä ja olemme pystyneet nopeasti reagoiden vastaamaan nuorisotyön muuttuviin tarpeisiin. 

Koordinaatin tiimi on visioinut, verkottunut ja hyvällä moodilla edistänyt nuorille suunnattuja tieto- ja neuvontapalveluja Suomessa ja laajemminkin Euroopassa. Olemme edistäneet ja kehittäneet nuorisoalaa yhteistyössä kuntien, järjestöjen, oppilaitosten, rahoittajan, kansainvälisten kollegojen ja verkostojen kanssa. 

Nuoret tarvitsevat tietoa, neuvontaa ja ohjausta! Nuorten tieto- ja neuvontatyössä nuoret kohdataan juuri sellaisina kuin he ovat, kaikissa elämäntilanteissa. 

Koordinaatin tehtävät selkiytyvät kevään kuluessa

Tällä hetkellä olemme mukana kolmen eri osaamiskeskusyhteenliittymän tavoitteiden ja toiminnan valmistelussa. Uusia osaamiskeskuksia hallinnoivat organisaatiot saivat valtionapukelpoisuuden vuoden vaihteen jälkeen. Sen jälkeen osaamiskeskusten yhteenliittymät ovat hioneet suunnitelmiaan, laskeneet budjettiskenaarioita, neuvotelleet keskenään sekä opetus- ja kulttuuriministeriön eri vastuuhenkilöiden kanssa. 

Tavoiteohjausneuvotteluja on johtanut opetus- ja kulttuuriministeriön Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualueen johtaja Henni Axelin

Neuvottelut, joissa sovittiin yhteenliittymien tavoitteista tarkemmin, käytiin maaliskuun lopussa. Nyt paraikaa on varsinainen valtionavustushaku meneillään. Haku päättyy 14.4.2020. 
Koordinaatti tulee olemaan mukana kolmessa yhteenliittymässä, joiden tehtävät kohdentuvat kolmeen osaamiskeskuspainopisteeseen; Nuorisotyö kunnassa, Osallisuus ja vaikuttaminen sekä Digitaalinen nuorisotyö. 

Yhteensä näissä kolmessa yhteenliittymässä on yhdeksän osapuolta Koordinaatin lisäksi. Tämä tarkoittaa sitä, että työmme tulee jatkossa olemaan projektiluonteisempaa ja se kohdentuu tarkasti Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa (VANUPO) määriteltyihin osaamiskeskusten tehtäviin. Yhteenliittymiä hallinnoivat tahot vastaavat mm. yhteisestä raportoinnista. 

Koordinaatti ei toimi hallinnoivana tahona, vaan toimii osana edellä mainittuja yhteenliittymiä. Millaisin tehtävin, toimeksiannoin ja resurssein, se tarkentuu huhti-toukokuussa. Samoin tarkentuvat toimintasuunnitelmaan vuosille 2020–2023 kirjattavat toimenpiteet. 

Uusi tilanne tarkoittaa sitä, että Koordinaatin asiantuntija- ja tukipalvelut kentän toimijoille tulevat muuttumaan. Teemme työtämme kehittävällä otteella hyvässä vuorovaikutuksessa, osallistavin menetelmin sekä tuotamme edelleen tietoa.  Resurssien puitteissa tuotamme muun muassa koulutuspalveluita, ylläpidämme sekä kehitämme tiettyjä valtakunnallisia verkkopalveluja.

Osken yhteinen painopiste, yhteinen työ

Koordinaatin tehtäviin tulee kuulumaan yhteenliittymien yhteisenä työnä myös hyvien käytäntöjen levittäminen muun muassa koulutusten ja viestinnän kautta. 

Toteutamme lisäksi teemallisia koulutuksia kasvokkain ja verkossa. Yhteenliittymissä on monia toimijoita, ja kaikkien osaamiskeskusten ja niiden tuottamien palvelujen tulisi jollain tapaa kohdata rajapinnoilla. 

Toimijoiden tulee tähdätä synergiaan sekä välttää päällekkäisiä toimintoja. Ja mikä tärkeintä – yhteenliittymien tulee toimia niin, että VANUPOssa asetetut tavoitteet saavutetaan. 

Uudenlainen osaamiskeskusmalli tuo mahdollisuuksia, mutta se tarkoittaa myös osin entisistä toimintatavoista ja totutuista palveluista luopumista. Nyt tehtävät päätökset tulevat kantamaan läpi koko nykyisen VANUPO-kauden 2020–2023. 

Tehtäviä tarkastellaan vuosittain, ja lisäksi ministeriö voi antaa kiireellisiä tehtäviä, jotka tulee käynnistää heti. Tähän verrattava tilanne on käynnissä nyt, kun koronaviruksen vuoksi nuorisotyö suuntasi palvelut ja nuorisotyön toiminnat vahvasti ja osin uusin tavoin verkkoon. 

Koordinaatti koronan aikaan

Koordinaatin jäljellä oleva tiimi yhdessä Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä -hankkeen tiimin kanssa on jakanut osaamistaan ja taitoaan nopeasti reagoiden monin tavoin haastavassa, muuttuneessa tilanteessa. 

Olemme koonneet, muokanneet, tuottaneet ohjeita, materiaaleja, linkkejä sekä vinkkejä nuorisotyön kentälle työkaluista ja ohjeista, joilla palvelut saadaan voimallisesti ja nopealla aikataululla siirrettyä verkkoon. Tähän käytettyjä työtunteja ei ole laskettu. Luonnollisesti koko osaamiskeskusprosessi vie vielä runsaasti työaikaa kaiken muun rinnalla.

Olemme tehneet hyvää yhteistyötä keskeisten asiantuntijatahojen, kuten Verken, kanssa. Yritämme enemmän kuin parhaamme, jotta voimme tukea nuorisotyöntekijöitä eri puolilla Suomea. Olen vahvasti sitä mieltä, että nuorisotyöhön tulee tässä haastavassakin tilanteessa resursoida ja kohtaavaa työtä vahvistaa. Nuorisotyöntekijöitä tarvitaan kannustamaan, innostamaan, aktivoimaan ja tukemaan nuoria.

Koordinaatissa työskentelee tällä hetkellä kolme työntekijää: valtakunnalliset verkkopalvelumme Nuortenideat.fi sekä Nuortenelämä.fi ja Nutitilastot.fi ovat edelleen toiminnassa niin ylläpidon, viestinnän kuin asiakaspalvelunkin osalta. 

Nuortenelämä.fi -palvelu toimii tehostetusti ja pyrimme lisäämään nuorten tavoitettavuutta. Olemme saaneet kiitettävästi yhteydenottoja nuorisotyön ammattilaisilta eri puolilta Suomea. Yhteydenottoja tulee ammattilaisilta, jotka haluavat antaa panoksensa näinä haastavina aikoina yhä vahvemmin nuorten kohtaamiseen verkossa. Muun muassa Väestöliitto tulee tueksemme vastaamaan nuorten kysymyksiin. 

Jollain tapaa tunnen, että taistelemme aikaa vastaan usealla eri rintamalla. Koronatilanteen vuoksi meidän tulisi vastata kaikella mahdollisella tavalla nuorisotyön muuttuneisiin osaamistarpeisiin, opastaa uusia toimijoita verkkotyöhön ja nuoren kohtaamiseen erilaisissa palveluissa. Koemme tämän erityisen tärkeäksi ja työmme keskeiseksi tehtäväksi tällä hetkellä.

Samanaikaisesti pohdimme työmuodon, nuorille suunnattujen tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön ja työmme tulevaisuutta. Resurssit vähenevät, mutta tunne siitä, että meitä tarvitaan, on vahva:

Sydämemme sykkii nuorille ja nuorten paremmille mahdollisuuksille tulevaisuudessa. Nuorten tukeminen haaveissa ja haasteissa, asioiden selkiyttäminen yhdessä nuoren kanssa ja laadukas ohjaus ovat työmme lopullisia tuloksia.

Vuosien varrella Koordinaatin tiimi on valloittanut päämäärätietoisesti ammatillisia Mount Everestejä – välillä ilman happipullojakin!

Ammatillinen visiointi, usko tiedon merkitykseen merkityksellisen elämän rakentajana ja yhdenvertaisemman maailman edistäjänä on ollut kantavia voimiamme. Yhteistyössä olemme tehneet huikeita juttuja yhdessä nuorten ja alan toimijoiden kanssa. 

Työmme jatkuu. Luotamme prosessiin ja nuorisoalan kehittämiseen ja haasteiden ratkaisemiseen yhteistyössä!

Voimaa työhönne! 
Jaana Fedotoff
Kehittämispäällikkö, Koordinaatti

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!