Hyppää pääsisältöön

Koordinaatti on osa Osallisuuden osaamiskeskusta

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti kuusi osaamiskeskusta vuosille 2020–2023 ja uudet nuorisoalan osaamiskeskukset aloittivat toimintansa 1.4.2020. Osaamiskeskuksista kaikki ovat useamman eri toimijan yhteenliittymiä.
Osallisuuden osaamiskeskus logo

Sisältö

Koordinaatti on mukana kolmessa eri osaamiskeskuksen yhteenliittymässä. Nämä ovat Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus, Osallisuuden osaamiskeskus ja Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus. Lue lisää osaamiskeskuksista tältä sivulta.

Osallisuuteen ja vaikuttamiseen keskittyvään Osallisuuden osaamiskeskukseen Koordinaatti tuo mukanaan digitaaliseen osallisuuteen ja vaikuttamiseen liittyvää osaamista ja asiantuntijuutta. Nuortenideat.fi-vaikuttamispalvelu on keskeinen osa Koordinaatin toimintaa osaamiskeskuksessa, jonka Nuorten Akatemia muodostaa yhdessä Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton, Kehittämiskeskus Opinkirjon sekä Koordinaatin kanssa.  

Osallisuuden osaamiskeskuksen tehtävä on edistää nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia valtakunnallisesti, uudistaa ja tehdä tunnetuksi digitaalisia välineitä nuorten vaikuttamisen väylinä sekä edelleen kehittää nuorten osallisuuden laatukriteereitä ja vakiinnuttaa niiden käyttöä. Tavoitteena on lisätä viranhaltijoiden osaamista ja valmiuksia nuorten osallistamiseen poikkihallinnollisesti sekä tukea toimintakulttuurin muutosta kohti nuorten osallisuutta tukevaa kehittämistä ja päätöksentekoa eri toimialoilla.

Osallisuuden osaamiskeskukselle on määritelty valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa (VANUPO) neljä tavoitetta, ja niihin liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen on jaettu yhteenliittymän osapuolten kesken seuraavasti:

1. Edistää nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia valtakunnallisesti, erityisesti ottaen huomioon muita heikommassa asemassa olevat nuoret (Nuorten Akatemia ja Nuva ry)

 • Viranomaisten tukeminen nuorten vaikuttamiseen valtakunnallisesti järjestämällä työpajoja päättäjille ja nuorille. (Nuorten Akatemia)
 • VANUPOa toteuttavien ministeriöiden tukeminen. (Nuorten Akatemia)
 • Nuorten parissa toimivien aikuisten kouluttaminen osallisuuteen. (Nuorten Akatemia)
 • Nuorten työpajojen toteuttaminen yläkouluissa ja toisella asteella. (NUVA)

2. Uudistaa ja tehdä tunnetuksi digitaalisia välineitä, kuten esim. Nuortenideat.fi-palvelua, nuorten vaikuttamisen väylinä (Koordinaatti)

 • Nuortenideat.fi-palvelun kehittäminen ja sen arvioiminen nuorille suunnattuna digitaalisen osallistumisen ja vaikuttamisen kanavana.
 • Palvelun tunnetuksi tekeminen viranomaisille, järjestöille ja muille palvelun kohderyhmille.
 • Nuorten parissa toimivien kouluttaminen palvelun käyttömahdollisuuksista sekä tukipalvelujen tarjoaminen.
 • Nuorten opastaminen palvelun käytössä nuorten osallisuuden varmistamiseksi digitaalisessa ympäristössä.

3. Edelleen kehittää ja tehdä tunnetuksi nuorten osallisuuden laatukriteereitä, ja huolehtia tarvittavasta käyttöönoton tuesta (Opinkirjo)

 • Nykyisten laatukriteerityökalujen kehittäminen ja levittäminen kuntiin, maakuntiin ja valtakunnalliselle tasolle.
 • Laatukriteerityökalujen sovittaminen muihin sähköisiin palveluihin.

4. Tutkia nuorten ekstremismiä ja osallisuutta ääriliikkeisiin (Opinkirjo)

 • Tutkimuksen toteuttaminen


Osallisuuden osaamiskeskus auttaa viranhaltijoita, päättäjiä, johtajia ja nuorten parissa toimivia aikuisia vahvistamaan nuorten osallisuutta omassa työssään ja ottamaan nuoret mukaan yhteiskunnalliseen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Eri osaamiskeskusten yhteenliittymät tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään ja tarjoavat koulutusta ja tukea nuorisoalan toimijoille koko maassa. Lue opetus- ja kulttuuriministeriön uutinen osaamiskeskuksista tältä sivulta.

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!