Hyppää pääsisältöön

Koordinaatti kumppanina nuorisotyön kehittämisessä

Jaana Fedotoff

kehittämispäällikkö,

Koordinaatti

Kuvaus

Koordinaatti on toiminut osana Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunaa nuorten tieto- ja neuvontatyön kansallisena ja eurooppalaisena asiantuntijana, työmenetelmien ja -tapojen kehittäjänä sekä verkostotyön edistäjänä ja osaamisen vahvistajana vuoden 2020 huhtikuusta lähtien.
Pirjo Kovalainen, Jaana Fedotoff ja Mika Pietilä Koordinaatin t-paidoissa ja huppareissa.

Sisältö

Koordinaatille asetettu tavoite osana Kanuunan osaamiskeskustehtävää Nuortenelämä.fi-verkkopalvelun ja Nutitilastot.fi-sovelluksen lisäksi on tehdä tunnetuksi ja levittää kunnallisen nuorisotyön hyviä käytänteitä, jotta ne olisivat avoimesti käytössä ja hyödynnettävissä valtakunnallisesti. Olemme toimenpiteissä keskittyneet nuorten tieto- ja neuvontatyön ja -tapojen kestäviin ratkaisuihin, joilla pyritään varmistamamaan nuorisotyön toimijoiden käyttöön yhteisesti tuotettuja malleja ja työvälineitä. 

Yhteistyöllä edistäen laadukasta nuorisotyötä

Kuluneena kautena olemme tehneet yhteistyötä muun muassa Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen kanssa, jossa Koordinaatti on myös osatoteuttajana. Yhteistyöllä on voitu toteuttaa muun muassa nuorten tieto- ja neuvontatyön YIntro-peruskoulutus, teemallisia webinaareja, verkkopalvelujen esittelytilaisuuksia, julkaisuja sekä päivittää nuorten tieto- ja neuvontatyön laatutyökalu osaamiskartta. Osaamiskarttaan liittyen on toteutettu myös sen käyttökoulutuksia. Lisäksi on toteutettu nuorten tieto- ja neuvontatyön sisällöistä podcasteja ja ammatillista sparrausta toimijoille verkkovälitteisesti. 

Koordinaatin tieto-, neuvonta- ja ohjauksen -asiantuntijuutta on hyödynnetty muun muassa opetushallituksen kansainvälisen ohjauksen kanssa tehdyssä yhteistyössä sekä elinikäisen ohjauksen asiantuntijaryhmissä ja ohjausalan valtakunnallisissa hankkeissa. 

Eurooppalainen yhteistyö

Koordinaatti on ollut mukana eurooppalaisessa nuorten tieto- ja neuvontatyöverkostojen yhteistyössä erilaisissa kehittämishankkeissa kuten eurooppalainen laatumerkki ja palvelumuotoilun hyödyntäminen nuorten tieto- ja neuvontatyössä. Erasmus+ hanke DesYIgn – palvelumuotoilu nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämisessä Koordinaatin vastuualueena on ollut suunnitella ja toteuttaa verkkokurssi palvelumuotoilun käytöstä nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa. Tämä toteutettiin Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen kanssa yhteistyössä. 

Valtakunnalliset palvelut

Koordinaatin vastuulla on sekä Nutilastot.fi-sovellus että Nuortenelämä.fi-palvelukokonaisuus. Lisäksi tehtävänämme on ollut ylläpitää ja koordinoida Nuortenideat.fi-vaikuttamispalvelua, joka on osa Osallisuuden osaamiskeskustehtäviä. Osana Kanuunan toimintaa olemme tehneet yhteistyötä myös tämän teeman osalta. 

Nuortenelämä.fi-palvelun Kysyttävää-palstan vastaajista suurin osa on kuntien nuorisopalveluiden työntekijöitä. Uusia toimijoita on tullut kiitettäväsi mukaan vastaajiksi. Joiltakin paikkakunnilta on nuorisoalan työntekijöiden lisäksi mukana eri ammattialoja edustavia vastaajia kuten koulukuraattoreita ja terveydenhoitajia.  

Koordinaatti tänään

Kokonaisuudessaan tehtävänämme on ollut edistää kasvokkain ja digitaalisesti tarjottavien nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluiden yhdenvertaista saatavuutta sekä nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, erityisesti digitaalisissa toimintaympäristöissä. Tämä kokonaisuus muodostuu siitä, että olemme Kanuunan lisäksi osatoteuttajia jo mainitussa Osallisuuden osaamiskeskuksessa sekä Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksessa. Toiminnassamme on uuden mallin myötä entisestään korostunut yksikkömme sisällä osaamiskeskusten välinen yhteistyö, vuoropuhelu ja yhteiskehittäminen. Koordinaatin sisäinen tiimityö on tiivistynyt entisestään, samalla muokaten omia toimintatapojamme.

Koordinaatti on tuottanut palveluita nuorisotyön toimijoille työn tueksi ja sekä tarjonnut tukea nuorille suunnattujen tieto- ja neuvontapalvelujen kehittämiseen. Koulutukset, julkaisut, tiedontuottaminen sekä kohdennettu konsultointi kuntien sekä järjestöjen toimijoille ovat olleet edelleen palveluissamme mukana. Korona-aikana olemme toimineet ensisijaisesti verkkovälitteisesti. 

Yhteinen työ nuorten eduksi

Tavoitteemme on, että kaikilla nuorten parissa toimijoilla on tietoa laadukkaan, oikea-aikaisen ja nuorten tarpeisiin perustuvan tiedon, neuvonnan ja ohjauksen merkityksestä nuorten hyvinvoinnille. Edistämme osaamisen vahvistamista, jotta toimijoilla on valmiudet tehdä monialaista yhteistyötä ja tuottaa palveluita monikanavaisesti digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Koordinaatin tiimi kiittää ensimmäisestä vuodesta ja toivottaa hyvää kesää!

Jaana Fedotoff
Koordinaatin kehittämispäällikkö

Tervetuloa MOODI21-webinaariin 31.8.2021 klo 9–12 kuulemaan lisää Koordinaatin työstä. Ilmoittaudu viimeistään 23. elokuuta. Katso webinaarin ohjelma ja ilmoittaudu mukaan

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!