Hyppää pääsisältöön

Käytännön menetelmiä somehoukuttelun estämiseksi

Jenna Suutari

kesätyöharjoittelija,

Koordinaatti

Kuvaus

Koordinaatin järjestämässä Seksuaaliväkivallan ehkäisemisen käytäntöjä nuorisoalalla -webinaarissa esiteltiin useita käytännön menetelmiä, joiden avulla pyritään kehittämään lasten ja nuorten tietoisuutta ja turvallisuustaitoja sosiaalisessa mediassa. Näiden menetelmien avulla pyritään myös ehkäisemään lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa, kuten somessa tapahtuvaa groomingia.
Nuori, jolla mustakauluksinen paita. Taustalla nurmikkoa.

Sisältö

Nuorille suunnattu keskusteluapu, joka jalkautuu somessa

Käytännön menetelmiä esiteltäessä ensimmäisen puheenvuoron sai Sua Varten Somessa -hankkeen hankepäällikkö Maria Talvitie. Sua Varten Somessa on sosiaalisessa mediassa tapahtuva palvelu, jonka mahdollistavat kolmen taustaorganisaation yhteen liittymä. Organisaatiot ovat Loisto setlementti, Puijola setlementti ja Nicehearts ry. Hanke on lapsille ja nuorille tarkoitettu keskusteluapu, joka pyrkii ehkäisemään somen puolella esimerkiksi lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, ahdistelua ja kiusaamista. 

Sua Varten -tiimi kehottaa omissa sisällöissään lapsia ja nuoria tägäämään heitä keskusteluihin ja kommenttipalstoihin, jossa häirintää tai kiusaamista tapahtuu. Näin somessa jalkautuva tiimi pyrkii puuttumaan lapsiin ja nuoriin kohdistuviin epämukaviin tilanteisiin, ja ehkäisemään rikosten tapahtumista. 

Apua lapselle ja nuorelle heille luontaisessa elinympäristössä

Sua Varten -tiimin niin sanottu vastaanotto tapahtuu joka arkipäivä sometilien yksityisviesteissä. Lapset ja nuoret saavat laittaa tiimin tileille yksityisviestejä, joissa he voivat kertoa kokemistaan tapahtumista, ja tiimiläiset pyrkivät auttamaan nuoria keskustelun kautta. Alustoja, joilla lapsi tai nuori voi saada Sua Varten -tiimin apua ovat: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok ja Snapchat. 

- Jalkaudumme siellä lapsille ja nuorille luontaisimmassa elinympäristössä, sosiaalisen median kanavissa. Näin lapsen tai nuoren ei ole heti pakko ikään kuin nähdä vaivaa ja siirtyä johonkin toiseen paikkaan, jotta saisi apua turvalliselta aikuiselta. 

Turvallinen Oulu -hanke esitteli NOPSA-tiimin sekä Tunne- ja turvataitokasvatuksen

Turvallinen Oulu -hanke on Oulun kaupungin perustama hanke, jonka päätavoitteena on ehkäistä alaikäisiin kohdistuvia seksuaaliväkivallantekoja Oulun alueella. Hanke sisältää seitsemän osa-aluetta, eli toimenpidettä. Webinaarissa niistä nähtiin kaksi, Toimenpide 1: Lasten ja nuorten turvataitokasvatuksen edistäminen sekä Toimenpide 3: Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen. 

Puheenvuorossa projektikoordinaattori Joni Saarela esitteli Toimenpidettä 3, Älä jää yksin -toiminnan muodossa. Älä jää yksin -toimenpide tarjoaa muun muassa Walk-In-vastaanoton 13–18-vuotiaille nuorille, jotka kaipaavat pikaista apua kriisitilanteessa tai tultuaan esimerkiksi seksuaalirikoksen uhriksi. Keskusteluapua tarjotaan myös arkisiin haasteisiin, kuten jaksamiseen tai alhaiseen mielialaan liittyvissä tilanteissa. 

- Avun tarjoaa näissä tilanteissa vastaanotolla päivystävä nopean psykososiaalisen avun tiimi, NOPSA, joka koostuu moniammatillisista osaajista. Toiminnalla ei pyritä korvaamaan yleisen terveydenhuollon, psykiatrisen sairaanhoidon tai kouluterveydenhuollon toimintaa, vaan toimimaan sen tukena ja matalan kynnyksen paikkana apua tarvitseville nuorille. 

Tunne- ja turvataitokasvatus osaksi opetussuunnitelmaa Oulun alueella

Toimenpide 1 eli lasten ja nuorten turvataitokasvatuksen edistäminen pyrkii siihen, että oululaisiin opintosuunnitelmiin lisättäisiin tulevaisuudessa tunne- ja turvataitokasvatuksen osio. Tunne- ja turvataitokasvatus muun muassa vahvistaa itsetuntoa, itseluottamusta ja edistää vuorovaikutustaitoja. Lisäksi se lisää selviytymis- ja digiturvataitoja. 

Toimenpidetiimi on pitänyt aiheesta koulutuksia ja vanhempainiltoja, tehnyt materiaaleja, päivittänyt opintosuunnitelmia sekä valinnut oululaisiin kouluihin tunne- ja turvataitovastaavia. Lisäksi toimenpidetiimi on luonut Väkivallaton Lapsuus -toimenpidesuunnitelman.

- Tulevaisuudessa pyrimme kehittämään toimintaa, hakemaan NOPSA-tiimille lisärahoitusta jatkoa varten, sekä luomaan sisältöjä - kuten podcasteja - aiheesta. Pyrimme myös keskittämään tietoa tunne- ja turvataidoista niille laadittaville verkkosivuille.

Kysy kohtaa ja kuuntele -opas tukee nuorten parissa työskentelyä 

Toimenpiteitä esitteli myös Koordinaatin erityisasiantuntija Mika Pietilä. Hän toi puheenvuorossaan esiin Kysy, kohtaa ja kuuntele -opasta. Opas on suunnattu tukemaan nuorten parissa työskentelyä. Siitä löytyy perustiedot siitä, millaista seksuaalista houkuttelua ja väkivaltaa nuori saattaa kohdata, ja miten niissä tilanteissa tulisi toimia, sekä miten sitä voisi ennaltaehkäistä. Pääset tutustumaan oppaaseen tekstin lopusta löytyvästä linkistä. 

Pietilä kävi Webinaarissa läpi myös Lasten ja nuorten kokemaan seksuaaliseen häirintään, -houkutteluun ja -väkivaltaan liittyvän tilannekatsauksen. Katsauksessa Pietilä toi esiin muun muassa erilaisia velvoitteita, jotka edellyttävät toimenpiteitä lasten ja nuorten suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta verkossa sekä sen ulkopuolella. 

Tilannekatsauksestakin tuli ilmi myös webinaarin muissa puheenvuoroissa korostuneet monialaisen ja moniammatillisen yhteistyön tehostamisen tärkeys sekä ammattilaisten kouluttaminen ja yhteistyön konkreettinen suunnitteleminen. Katsauksessa käytiin läpi myös seksuaaliväkivaltaan liittyvän käsitteistön yhdenmukaistamisen tarve lapsen oikeuksien mukaiseksi. 

LUE LISÄÄ: 

Kysy, kohtaa ja kuuntele -opas

Sua Varten Somessa:

Turvallinen Oulu -hanke:

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!