Hyppää pääsisältöön

Hyvä Mä! -opas sisältää tietoa nuoren minäkuvasta

Kuvaus

Satakunnan ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Susanna Lahtila ja Laura Hakanen ovat opinnäytetyönään luoneet nuorisotyön kentällä työskenteleville henkilöille Hyvä Mä -oppaan. Hyvä Mä! -opas sisältää tietoa nuoren minäkuvasta sekä uuden työmenetelmän, jolla tukea nuoren minäkuvan tervettä kehittymistä. Opinnäytetyö ja sen tuotokset julkaistiin keväällä 2021.

Sisältö

Hyvä Mä! -opas on nuorisotyötä tekeville ammattilaisille koottu siten, että se edistää nuorten kanssa toteutettavaa yksilötyötä ja luo työskentelylle selkeitä raameja. Hyvä Mä! -opas vastaa kysymykseen; miten tukea nuoren terveen minäkuvan kehittymistä nuorisotyössä. Tämän kaltaiselle ennaltaehkäisevälle työotteelle Susanna ja Laura olivat havainneet tarpeen itse työskennellessään opintojensa ohella nuorisotyössä. Lisäksi minäkuvan haasteet tulivat esille myös alan ammattilaisten kanssa käydyissä keskusteluissa. 

"Hyvä Mä! -menetelmä sai alkunsa meidän yhteisestä palosta työskennellä nuorten kanssa. Huomattiin kumpikin, että minäkuva-työskentelylle on todellinen tarve ja tunnistettiin tämä myös omaa nuoruutta tarkastellessa. Meistä jokainen tarvitsee peiliä itselleen, kertovat opinnäytetyön ja oppaan tekijät Susanna Lahtila ja Laura Hakanen." 

Hyvä Mä! -menetelmä on helposti toteutettava vuorovaikutuksellinen ja voimavarakeskeinen työmenetelmä, jota pystyt toteuttamaan kenen tahansa nuoren kanssa. Menetelmässä puhutaan Hyvä Mä! -polusta, jota kuljetaan yhdessä nuoren kanssa vahvistaen tämän minäkuvan kehittymistä kehumisen ilmapiirin ja itsetuntemuksen lisäämisen kautta. Tapaamiskerroille on luotu rungot ja niiden yksilöllistä toteuttamista edistävät tapaamiskertojen teemoittelut. Hyvä Mä! -polusta on mahdollista oppaan avulla tehdä juuri sellainen, mikä palvelee kyseistä nuorta. Hyvä Mä! -menetelmää pystyy soveltamaan myös eri asiakasryhmien kanssa ja sen voi kantaa mukanaan jokapäiväisessä työskentelyssä nuorten kanssa.

Hyvä Mä! -opas ja menetelmä ovat saaneet tilaajaltaan Kankaanpään kaupungin nuorisopalveluilta positiivista palautetta ja sille on koettu olevan vahva jalansija nuorisotyön kentällä. Tutustu sinäkin Hyvä Mä! – oppaaseen ja huomaat, kuinka minäkuva - lasit tulevat osaksi sinunkin työasuasi!

Opinnäytetyö ja Hyvä mä! -opas ovat ladattavissa tämän linkin kautta Theseuksesta.

Opas on ladattavissa myös Koordinaatti.fi:n Materiaalit-sivulta tämän linkin kautta.

Lisätietoja:
Susanna Lahtila, susanna.lahtila@gmail.com
Laura Hakanen, laura.hakanen@kankaanpaa.fi

Jaa artikkeli

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla Koordinaatin kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.

Tilaa uutiskirje!