Hyppää pääsisältöön

Haasteena kasvavat kävijämäärät ja ajanpuute – Nuorisotyöntekijöiden kokemuksia seksuaalisen houkuttelun ennaltaehkäisemisestä

Elina Koivisto

opiskelija,

Oulun yliopisto

Kuvaus

Elina Koivisto on tutkinut seksuaalisen houkuttelun ennaltaehkäisemistä nuorisotyöntekijöiden näkökulmasta toukokuussa julkaistussa pro gradu -tutkielmassaan. Puheenvuoro-artikkelissaan Koivisto kirjoittaa tutkielmansa pääkohdista.
Harjoittelija Elina Koivisto (vas.) keskustelee Koordinaatin suunnittelijan Riina Papinahon kanssa.

Sisältö

Pro gradu -tutkielmani kertoo nuorisotyöntekijöiden kokemuksista seksuaalisen houkuttelun ennaltaehkäisemisestä. Keräsin tutkielmani aineiston verkkokyselyllä, johon vastasi 21 alan ammattilaista. Kyselyyn vastanneista nuorisotyöntekijöistä 16 oli kohdannut työssään nuoria, jotka olivat joutuneet seksuaalisen houkuttelun kohteeksi. Seksuaalisella houkuttelulla (grooming) tarkoitetaan tässä lapsen tai nuoren houkuttelua seksuaalisiin tarkoituksiin. 

Nuorisotyöntekijöiden vastaukset toivat esille sen, että sekä nuoret että nuorisotyöntekijät tarvitsevat tietoa seksuaalisesta houkuttelusta ilmiönä. Lisäksi nuorisotyöntekijät toivoivat tukea seksuaalista houkuttelua kohdanneen nuoren kohtaamiseen. 

Tietoa seksuaalisesta houkuttelusta tulee olla tarjolla helposti saavutettavassa muodossa sellaisissa ympäristöissä, joissa nuoret toimivat. Kyselyyn vastanneiden nuorisotyöntekijöiden mukaan tietoa jaetaankin eri keinoin sosiaalisessa mediassa sekä erilaisissa tapahtumissa. Lisäksi nuorisotyöntekijät ottavat aktiivisesti asian puheeksi kuullessaan nuorten ohimennen puhuvan aiheesta. 

”Nuorisotilalla kaksi 16 v. tyttöä istui pöydän ääressä puhelimien parissa ja yhtäkkiä toinen tytöistä kiljaisi saaneensa tuntemattomalta dick picin snapchatissa. --” 

Yllä oleva lainaus aineistostani kuvaa nuorille valitettavan arkista seksuaalisen häirinnän tilannetta. Seksuaalissävytteiset viestit voivat myös sisältyä seksuaalisen houkuttelun prosessiin. 

Tuntemattomien lähettämät yksityisviestit korostuivat nuorisotyöntekijöiden kirjoittamissa kuvauksissa nuoriin kohdistuneesta seksuaalisesta houkuttelusta. Nikolovskan (2020) mukaan verkossa tapahtuva seksuaalinen houkuttelu on selvin esimerkki fyysiseen maailmaan pohjautuvasta väkivallasta, joka muuntautuu tuhoisaksi internetissä. Seksuaalinen houkuttelu saavuttaa lapsen tai nuoren hänelle turvallisessa ympäristössä, esimerkiksi omassa kodissa. Tekijä voi tulla mistäpäin maailmaa tahansa. (Nikolovska 2020, 13.)  

Nuoriin kohdistuvaa seksuaalista houkuttelua ja häirintää ei tapahdu pelkästään digitaalisissa ympäristöissä. Nuorisotyöntekijöiden kokemuksista kootussa aineistossa nousi esille useita tapauksia, joissa nuori on kertonut esimerkiksi julkisilla paikoilla heihin kohdistuneesta huutelusta, seksuaalissävytteisestä puheesta, ahdistelusta tai koskettelusta.  

Seksuaalisen houkuttelun kohteeksi joutumisesta ei ole helppoa kertoa. Siksi aikuisen tulisi muistaa säännöllisesti kysyä, mitä nuorelle kuuluu ja etenkin silloin, jos aistii nuoren käytöksessä tai olemuksessa jotain poikkeavaa.

Nuoren kokema häpeä sekä syyllisyys ovat yleisimpiä syitä sille, miksi nuori ei pyydä apua itselleen. Asiasta puhumattomuuteen vaikuttaa myös pelko: nuori ei välttämättä tuo asiaa esille, jos on itse ollut oma-aloitteinen viestittelyssä tai hän pelkää vanhempiensa reaktiota tapahtuneeseen.  

Nuorisotyöntekijät kuvasivat seksuaalisen houkuttelun tulevan ilmi yleensä ohimennen mainittuna tai jopa vitsailuna. Vitsailun taakse voi kätkeytyä aito huoli ja nuori mahdollisesti toivookin aikuisen tarttuvan asiaan.  Ammattilaisten näkökulmasta seksuaalisesta houkuttelusta vitsaileminen on kuitenkin haastavaa. Voi tuntua turhauttavalta, jos nuoret eivät tunnu ottavan asiasta keskustelemista vakavasti. 

Seksuaalisen houkuttelun ennaltaehkäiseminen ei ole yksinkertaista. Nuorisotyöntekijät kertoivat resurssiongelmista: Kävijämäärät kasvavat, mutta nuorisotyöntekijöitä on suhteessa vähemmän. Yksittäisen nuoren kohtaamiseen ei ole riittävästi aikaa. Haasteena kerrottiin myös se, että seksuaalisen houkuttelun teemasta tarvitaan lisäkoulusta. Työn tueksi kaivataan selkeitä toimintamalleja ja lisäkoulutusta siihen, miten toimia, kun nuori tulee kertomaan seksuaalisesta houkuttelusta.  

Pro gradu -tutkielmani on julkaistu ja luettavissa Oulun yliopiston julkaisuarkistossa Jultikassa.

Elina Koivisto 

 

Lähteet 

Nikolovska, M. (2020). The Internet as a creator of a criminal mind and child vulnerabilities in the cyber grooming of children. Jyväskylän yliopisto informaatioteknologian tiedekunta. Jyväskylän yliopisto. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7963-8 (viitattu 24.02.2020).  

 

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!