Hyppää pääsisältöön

Eurooppalainen nuorten tieto- ja neuvontatyön laatumerkki takaa tiedon luotettavuuden

Kuvaus

ERYICAn kehittämä eurooppalainen laatumerkki nuorten tieto- ja neuvontatyöhön lanseerattiin 1.12.2020. Laatumerkki varmistaa nuorille suunnatun tiedon luotettavuuden ja oikeellisuuden. Kriteerit sen saamiselle ovat kaikille samat, joten missä tahansa päin Eurooppaa onkaan, laatumerkki takaa tiedon luotettavuuden. Laatumerkki otetaan käyttöön asteittain vuodesta 2021 lähtien.
Puhuja yleisön edessä.

Sisältö

Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisen kattojärjestön ERYICAn (European Youth Information and Counselling Agency) missio on inspiroida, tukea ja kehittää nuorten tieto- ja neuvontatyötä Euroopassa ja laajemmin sen ulkopuolella. Järjestön mukaan kaikilla nuorilla on oikeus nuorisoystävälliseen, luotettavaan ja ymmärrettävään tietoon. Oikean tiedon löytäminen ja hyödyntäminen lisää nuoren itsenäisyyttä, hyvinvointia ja aktiivista kansalaisuutta globaalissa ja digitalisoituneessa maailmassa.

Tutustu tarkemmin ERYICAan.

Eurooppalainen nuorten tieto- ja neuvontatyön laatumerkki on tehty yhteistyössä ERYICAn jäsenten kanssa, Euroopan neuvoston tuella. Laatumerkki lanseerattiin 1.12.2020 ja sen kehittämistyö kesti kaksi vuotta. Lanseeraustilaisuudessa laatumerkin kehittämistyötä vetänyt Patrick Burke toi esiin sen, että on kyseessä tärkeä päivä ERYICAlle, kaikille nuorten tieto- ja neuvontatyötä tekeville sekä ennen kaikkea nuorille. Burke toimii ERYICAn hallituksen varapuheenjohtajana ja työskentelee Youth Work Irelandin toiminnanjohtajana, jossa laatumerkkiä on myös pilotoitu.

ERYICAn jäsenistö on keskustellut vuosia laatumerkin tarpeellisuudesta. Näin laajan ja ainutlaatuisen kehittämistyön toteuttaminen ei ole yksinkertaista. Onkin ollut tärkeää, että Euroopan neuvoston merkittävä tuki on ollut mahdollista sekä se, että jäsenorganisaatiot ovat voineet olla mukana kehittämistyössä yhdessä ERYICAn hallituksen ja toimiston henkilökunnan kanssa. Vaikka laatumerkki on kutakuinkin valmis käyttöönotettavaksi, sen käytöstä tarvitaan vielä lisää käyttökokemusta.

Lanseeraustilaisuudessa puhunut Euroopan neuvoston (Youth Policy Division) Natalja Turenne korosti sitä, että he ovat iloisia, kun ovat saaneet olla edistämässä laatumerkin kehittämistä. He ovat tehneet yhteistyötä ERYICAn kanssa jo 25 vuotta, ja tuona aikana on toteutettu useita menestyksekkäitä projekteja, kuten nuorten väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn tehty Liaisons-julkaisu. Turenne toi esiin, että heillä on jo olemassa Euroopan neuvoston nuorisokeskusten laatumerkki, joten on positiivista, että myös muut yhteistyökumppanit ryhtyvät kehittämään laatutyökaluja.

Yhteistä työtä eurooppalaisten nuorten eduksi

Burken mukaan nyt tarvitaan enemmän kuin koskaan sitä, että nuoret voivat tunnistaa heille suunnatun laadukkaan ja luotettavan tiedon. Laatumerkin tärkeys korostuu yhteiskunnassa, jota kuvaa tietoähky, väärän tiedon levittäminen ja valeuutiset. ERYICAn kehittämispäällikkö Imre Simon kuvasi aikaa, jossa elämme, ”totuuden jälkeiseksi ajaksi”. Väärä tai virheellinen tieto leviää aiempaa nopeammin ja laajemmalle eri kanavia pitkin. Tämä asettaa nuorille suuria haasteita luotettavan tiedon löytämiseen. Simon toi myös esiin, että nuoret toivoisivat lähteitä, joissa tiedolle ei tarvitse tehdä lisätarkistusta tai varmistusta. Tähän tarpeeseen voidaan nyt vastata eurooppalaisella laatumerkillä.

Kaavio laatumerkin synnystä ja eri käyttötavoista.
Kuva 1. Laatumerkin taustaa ja kolme eri käyttötapaa.


Laatumerkin kehittämistyöryhmä koostui seitsemän eri organisaation toimijoista, jotka edustivat ERYICAn työntekijöitä, jäsenjärjestöjä (Irlanti, Belgia, Sveitsi, Itävalta) sekä Euroopan neuvostoa (Advisory Council on Youth). Työskentely eteni taustatutkimuksen kautta itsearviointityökalun kokoamiseen. Prosessissa muun muassa kartoitettiin ERYICAn jäsenten mahdollisesti jo käytössä olevia paikallisia ja kansallisia laatumerkkejä. Lisäksi järjestettiin työpajapäivä, johon osallistui henkilöitä niin ERYICAn jäsenjärjestöistä kuin sen ulkopuolelta.

Pilotteina laatumerkin kehittämisessä toimivat yhdeksän organisaatiota, joiden taustat olivat hieman erilaiset. Laatumerkin hakuprosessissa huomioidaan se, että nuorten tieto- ja neuvontatyön järjestelmät vaihtelevat eri maissa. Lähtökohtana on kuitenkin se, että laatumerkin saaja sitoutuu eurooppalaisiin nuorten tieto- ja neuvontatyön periaatteisiin.

Tutustu tarkemmin nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisiin periaatteisiin.

Laatumerkin hakuprosessissa edellytetään itsearviointityökalun hyödyntämistä. Työkalu rakentuu nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisille periaatteille ja sisältää samat yhdeksän teemallista aluetta kuten periaatteetkin. Työkalu on tehty mahdollisimman helpoksi käyttää ja sen tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa tulevien kausien toimintasuunnitelmissa. Itsearvioinnissa nostetaan esiin erityisesti kehittämiskohteita. Itsearvioinnin lisäksi tulee osallistaa nuoria arvioimaan tiedon laatua ennen kuin ERYICAn työryhmä arvioi laatumerkin hakijan ja tekee päätöksen merkin myöntämisestä.

Kaavio laatumerkin hakemisesta ja käytöstä.
Kuva 2. Laatumerkin hakuprosessi.


Pilotointi jatkuu vielä, sillä laatumerkkiä testataan ja sen käyttöönotto toteutetaan asteittain. Koordinaatti on mukana tässä työssä ja toteuttaa laatumerkin jalkauttamisen Suomessa, kun käyttökokemuksia on saatu lisää ja kaikki laatumerkin käyttöönottoon liittyvät prosessit ja yksityiskohdat saadaan tarkistettua. Tähän liittyy tarvittavien materiaalien käännöstyö, arviointiprosessin varmistaminen kansallisesti sekä laatumerkkiin liittyvä markkinointi ja viestintä nuorisotyön kentälle.

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!