Hyppää pääsisältöön

Euroopan neuvoston suositukset yhtenäistävät nuorten tieto- ja neuvontatyötä

Jenna Suutari

kesätyöharjoittelija,

Koordinaatti

Kuvaus

Euroopan neuvosto on julkaissut suositukset nuorten tieto- ja neuvontatyöstä. Suositusten tavoitteena on yhtäläisemmät tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut nuorille Euroopassa. Dokumentissa listataan useampi suositus, joiden mukaisesti työtä tulisi tehdä. Suositusten tavoitteena on tehdä Euroopan jäsenmaissa tapahtuvasta nuorten tieto- ja neuvontatyöstä yhtäläisempää, ja sitä kautta varmistaa sen laatu
Kuvassa kaksi nuorta selailee mobiililaitetta veden äärellä.

Sisältö

Yhdenvertaisuus tärkeässä roolissa

Euroopan neuvoston laatimien suositusten tavoitteena on yhdenvertaiset nuorten tieto- ja neuvontatyön palvelut nuorille. Suositukset eivät kannusta kaupallisen tiedon lisäämiseen, vaan korostavat nimenomaan sitä, että kaiken tiedon pitää olla kaikkien nuorten saatavilla kaikissa tilanteissa. Tiedon tulee suositusten mukaan myös lisätä nuorten itsenäistymistä.

Neuvosto kehottaa jäsenmaitaan yhä monipuolisempaan ja monilähteisempään tieto- ja neuvontatyöhön. Sen mukaan kaikilla nuorilla on oikeus täydelliseen, riippumattomaan, rajattomaan, luotettavaan ja ymmärrettävään tietoon kaikissa heitä koskevissa tilanteissa, kaikilla aloilla.

Suosituksilla pyritään poistamaan mahdollista nuoriin kohdistuvaa syrjintää, ideologisia tai muuten nuoren arvoihin tai uskoon liittyviä ongelmia, jotka estäisivät tai muuten vaikuttaisivat nuoren saamaan tietoon ja neuvontaan.

Euroopan neuvosto suosittelee, että jäsenvaltioiden hallitukset edistäisivät demokratiaa ja ihmisoikeuksien sekä perusoikeuksien kunnioitusta. Kaikille nuorille tähdätty ja heille saatavilla oleva tieto ja neuvonta sekä paikallisella, että kansainvälisellä tasolla on tärkeää.

Teknologia ja digitalisoituminen esillä

Euroopan neuvoston laatimissa suosituksissa linjataan, että hallitusten tulisi tukea uudenlaisen teknologian käyttöönottamista. Teknologian käyttäminen nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa mahdollistaa nuoren tiedonsaannin muun muassa digitaalisen median ja verkkopalveluiden kautta, tai esimerkiksi puhelimitse. Tämä edistää tiedonsaantia kaikissa tilanteissa.

Teknologia edistää myös tiedon nopeaa lisäämistä ja päivittämistä. Yhä digitalisoituvassa ja kehittyvässä maailmassa teknologiasta tulee päivittäin tärkeämpi osa myös tieto- ja neuvontatyötä. Varmistaessaan uudenlaisen teknologian osaamisen ja käyttöön ottamisen, jäsenmaat tarjoavat neuvoston periaatteiden laatuvaatimusten mukaista palvelua.

Suositukset kannustavat nuorten liikkuvuuden lisäämiseen

Neuvoston laatimilla suosituksilla edistetään myös nuorten liikkuvuutta. Tieto- ja neuvontatyö on tärkeässä roolissa nuorten liikkuvuuden lisäämisessä. Suosituksen tavoitteena on, että palvelut edistävät nuorten liikkuvuutta siten, että se on oleellisessa roolissa myös kansojen välisen ymmärryksen ja rauhan säilymisessä.

Liikkuvuuden edistäminen näkyy myös esimerkiksi siinä, että neuvosto suosittelee nuorille suunnattujen tieto- ja neuvontapalveluiden edistävän apurahaohjelmiin perustuvaa työntekijävaihtoa.

Euroopan neuvostolle on tärkeää, että nuorten Eurooppaan kuulumisen tunne kehittyy. He nostavat esiin myös suosituksen siitä, että jäsenvaltioiden hallitukset edistävät demokratiaa, ihmisoikeuksia ja perusoikeuksien kunnioittamista. Suosituksista erottuu vahva kansainvälisyyden lisäämisen henki, ja nuorison tärkeyden esille tuominen.

Pääset lukemaan suosituksen suomeksi tämän linkin kautta.

Jaa artikkeli

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla Koordinaatin kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.

Tilaa uutiskirje!