Skip to main content

NUSUVEFO: Info Verkkonuorisotyön vaikuttavuus -työpajakokonaisuudesta

Date

Time

12:00

- 13:00

Location

Verkkotapahtuma

Kuvaus

NUSUVEFOssa toteutetaan työpajakokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää verkkonuorisotyön vaikuttavuuden arviointia NUSUVEFOn jäsenorganisaatioissa käytännön kokeilujen kautta. Työpajakokonaisuus toteutetaan tammi-toukokuussa 2023.
Kuvassa post-it-lappuja seinällä.

Body

Tule mukaan kuuntelemaan infoa Verkkonuorisotyön vaikuttavuus -työpajakokonaisuudesta tiistaina 25.10.2022 klo 12.00-13.00. Info pidetään Teamssissa, jonne pääset tämän linkin kautta. Infoon ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Työpajakokonaisuuden tavoitteena on kehittää verkkonuorisotyön vaikuttavuuden arviointia NUSUVEFOn jäsenorganisaatioissa käytännön kokeilujen kautta. Yhteisen työskentelyn ja vertaisoppimisen myötä syntyy uutta materiaalia kaikkien  jäsenorganisaatioiden sekä laajemmin koko nuorisoalan hyödynnettäväksi. Työpajakokonaisuutta fasilitoi digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus (Koordinaatti ja Verke).

Työpajat rakentuu neljästä etätapaamiskerrasta, joiden kesto on 2h. Tapaamisten rinnalla työskennellään Verken Claned-oppimisympäristössä, mihin materiaalit koostetaan. Työpajan tuotoksista tehdään kooste, joka esitellään toukokuussa 2023 NUSUVEFOn yleiskokouksessa. Materiaalit jaetaan lopuksi kaikkien verkoston toimijoiden käyttöön.

Työpajakokonaisuuteen voi ilmoittautua kaikki NUSUVEFOn jäsenorganisaatiot. Edellytyksenä on, että mukaan ilmoittautuvan organisaation edustaja sitoutuu osallistumaan kaikkiin keväällä 2023 järjestettäviin tapaamisiin, ja että organisaatio toteuttaa kevään aikana arviointikokeilun omassa verkkotoiminnassaan. Kokonaisuuteen voidaan ottaa max. 7 organisaatiota.

Contact

Lisätietoja: Marko Pesonen, marko.pesonen@ouka.fi p. 044 703 8324