Skip to main content

Materials

Materialtips: grooming och sexuellt våld

Yrkesutbildade personer inom ungdomsarbetet och volontärer som arbetar med unga behöver information, handlingsmodeller, metoder och annat material om lockande i sexuella syften (gromning eller grooming) och sexuellt våld riktade mot unga.

Publikationen ”Materiaalivinkit - Materialtips” som sammanställts i det riksomfattande projektet ”Att identifiera och förebygga grooming i ungdomsarbetet” svarar på detta behov. De som arbetar med unga och volontärer i ungdomsarbetet kan ha nytta av publikationen ”Materiaalivinkit -Materialtips” med beprövade material, metoder, guider och webbplatser. 

Den ursprungliga versionen publicerades år 2020. Den uppdaterade versionen släpptes den 11 augusti 2023.

Utnyttja ”Materiaalivinkit - Materialtips” tillsammans med Koordinaattis handbok ”Fråga, bemöta och lyssna”Ladda ned eller beställ handboken.

Material in other languages