Skip to main content

YIntro - Nuorten tieto- ja neuvontatyön peruskurssi verkossa

Date

-

Location

Verkkokoulutus

Kuvaus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön peruskoulutus YIntro järjestetään verkkokurssina 17.1-27.2.2022. YIntro antaa hyvän perustan nuorten tieto- ja neuvontatyölle. Koulutus auttaa ymmärtämään nuorten tieto- ja neuvontatyön toimintaympäristön moninaisuutta, tunnistamaan nuorten tiedontarpeet ja ymmärtämään sekä soveltamaan tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisia periaatteita käytännössä.
Enroll for event

Body

Nuorten tieto- ja neuvontatyön peruskurssi YIntro antaa hyvän perustan nuorten tieto- ja neuvontatyölle. Koulutus on maksuton. Koulutus auttaa ymmärtämään nuorten tieto- ja neuvontatyön toimintaympäristön moninaisuutta, tunnistamaan nuorten tiedontarpeet ja ymmärtämään sekä soveltamaan tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisia periaatteita käytännössä.

Verkkokurssi toteutetaan Moodle-oppimisalustalla verkko-oppimistehtävinä itsenäisesti ja ryhmissä. Osana verkkokurssia pidetään kaksi verkkoluentoa ti 18.1.2022 klo 14.30-16.00 ja ma 7.2.2022 klo 14.00-15.30. Verkkokurssiin on hyvä varata aikaa noin 4-6 tuntia viikossa. Verkkoluennot tallennetaan osallistujille myöhempää katsomista varten.

Koulutus on suunnattu nuorten parissa työskenteleville, joiden työtehtäviin ainakin osittain kuuluu nuorille tiedon jakaminen sekä nuorten neuvonta ja ohjaus. Verkkokurssin laajuus yhteensä on 27 tuntia. Verkkokurssi on maksuton. Verkkokurssilla kouluttajina toimivat Koordinaatista kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff ja erityisasiantuntija Mika Pietilä.

Verkkokurssille ilmoittaudutaan viimeistään 13.1.2022 mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu Ilmoittaudu tapahtumaan -painikkeen kautta tällä sivulla. Verkkokoulutus toteutetaan, kun sille on vähintään 8 osallistujaa. Verkkokoulutukseen otetaan mukaan enintään 24 osallistujaa.

Koulutus koostuu kokonaisuuksista, joissa käsitellään:
- Nuorten tieto- ja neuvontatyön taustaa ja periaatteita
- Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut käytännössä
- Nuorten parissa työskentely nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa
- Jatkuva ammatillinen kehittyminen nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa

Verkkokurssin rakenne
1. NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖN TAUSTAT JA PERIAATTEET (4,5h)
1.1 Aloituswebinaari (1,5 h)
1.2 Henkilökohtainen esittäytyminen ja oman toimintaympäristön esittely (1 h)
1.3 Nuorten tieto- ja neuvontatyön avainkäsitteet ja periaatteet (2 h)

2. NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖ KÄYTÄNNÖSSÄ (5h)
2.4 Nuorten tiedontarpeet (2,5 h)
2.5 Laadukkaan tiedon arviointi (2,5 h)

3 TYÖSKENTELY NUORTEN PARISSA NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELUSSA (5 h)
3.6 Nuorten tieto- ja neuvontatyön toimintamuodot, -ympäristöt ja -kanavat (2,5 h)
3.7 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden esteettömyys ja saavutettavuus (2,5 h)

4. PALVELUDEN SEURANTA ja ARVIOINTI (5,5 h)
4.8 Webinaari laadunarvioinnista (1,5 h)
4.8 Palveluiden itsearviointi (2h)
4.9 Palveluiden arviointi ja mittaaminen (2 h)

5. OSAAMINEN, ASENTEET JA ARVIOINTI (4h)
5.10 Osaamisen arviointi (2h)
5.11 Eettisiä pohdintoja eurooppalaisten periaatteiden pohjalta (2 h)

6. JATKUVA KEHITTYMINEN NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖSSÄ (3 h)
6.12 Henkilökohtainen suunnitelma (1,5 h)
6.13 Arviointi- ja palautekeskustelu (1,5h)
6.14 Nimetön palaute (0,5h)
6.15 Todistuksen tilaaminen

Enroll for event

Contact

Mika Pietilä, p. 044 703 8216 tai mika.pietila@ouka.fi