Skip to main content

Tiimi

Koordinaatin tiimissä työskentelee

Kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Olen vastannut Koordinaatin toiminnasta vuodesta 2006, jolloin keskuksen toiminta aloitettiin. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (YAMK) ja ammatillinen opettaja. Lisäksi minulla on tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto.

Minulla on strateginen ja operatiivinen vastuu Koordinaatin osaamiskeskustoiminnasta, mikä sisältää hallinnollisten sekä henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien lisäksi laajan kirjon asiantuntijatehtäviä, koulutussuunnittelua ja kouluttamista sekä alan kehittämistä osana osaamiskeskustehtäviämme. Olen mukana työmme teemoihin liittyvissä asiantuntijaryhmissä muun muassa digitaaliseen osallisuuteen, elinikäiseen ohjaukseen sekä kansainväliseen yhteistyöhön liittyen.

Minuun voi olla yhteydessä kaikkiin Koordinaatin osaamiskeskustehtäviin, teemoihin ja palveluihin liittyvissä asioissa sekä yhteistyöasioissa. 

Yhteystiedot: p. 044 703 8215, jaana.fedotoff(at)ouka.fi

Suunnittelija Pirjo Kovalainen

Olen työskennellyt Koordinaatissa suunnittelijana toukokuusta 2019 lähtien. Koulutukseltani olen sosionomi (YAMK). Nuorisotyön ja nuorten parissa olen työskennellyt vuodesta 1988, mm. nuorisokahvilassa, erityisnuorisotyössä sekä nuorisokodissa. Nuorten tieto- ja neuvontatyön pariin päädyin vuonna 1999, jolloin aloitin työni tietopalveluohjaajana Oulun nuorten tieto- ja neuvontakeskus Napissa.

Välillä työskentelin myös Oulun nuorisopalvelujen koordinoimassa kehittämishankkeessa projektipäällikkönä kehittäen paikallista verkkopalvelua ja Napin alueellisia palveluja Oulun kaupungissa. Vuonna 2011 siirryin kahdeksaksi vuodeksi Oulun seudun nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinaattoriksi. 

Työni Koordinaatin suunnittelijana keskittyy ensisijaisesti valtakunnallisen Nuortenideat.fi-vaikuttamispalvelun koordinointiin ja kehittämiseen. Koordinointitehtävään kuuluvat mm. Nuortenideat.fi-palvelun asiantuntija- ja tukipalveluiden tuottaminen, palvelun ylläpito-, arviointi- ja kehittämistyö sekä sidosryhmäyhteistyö nuorten osallisuuden edistämiseksi. Muita työtehtäviäni Koordinaatissa ovat koulutussuunnittelu ja kouluttajana toimiminen nuorten tieto- ja neuvontatyön aiheissa sekä muita Koordinaatin palveluihin liittyviä tehtäviä. 

Tietopalveluohjaaja Riina Papinaho

Olen työskennellyt Koordinaatissa helmikuusta 2018 alkaen. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK). Työni kohdentuu suurimmaksi osaksi Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunaan. Teen lisäksi pienemmillä prosenttiosuuksilla töitä Osallisuuden osaamiskeskukseen ja Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuseen.

Työnkuvaani kuuluu Koordinaatti-uutiskirjeen kokoaminen ja julkaiseminen, Koordinaatti.fi-verkkosivuston ylläpitotöitä, sisällön tuottamista somekanaviin sekä muita viestinnällisiä tehtäviä. Lisäksi hoidan materiaalitilaukset eteenpäin tilaajille. Teen nuorten tieto- ja neuvontatyötä valtakunnallisessa Nuortenelämä.fi-palvelussa sekä vastaan ko. palvelun koordinoinnista, ylläpidosta ja asiakaspalvelusta. Vastuullani on valtakunnallisen nuorten tieto- ja neuvontatyön tilastointipalvelun, Nutitilastot.fin, asiakaspalvelu ja käyttäjätilastojen raportointi. 

Ole minuun yhteydessä, jos asiasi koskee Nutitilastot.fi-, Nuortenelämä.fi- tai Koordinaatti.fi-verkkopalvelua, Koordinaatti-uutiskirjettä, materiaalitilauksia tai somekanaviamme.

Yhteystiedot: p. 0406693629, riina.papinaho(at)ouka.fi

Tietopalveluohjaaja Marko Pesonen

Olen hyvinkin tuore tapaus Koordinaatin porukassa, sillä aloitin työni tietopalveluohjaajana kesäkuussa 2021. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK).

Työtaustani sijaitsee pääasiassa Tornion nuorisotoimella, jossa mm. nuorten tieto- ja neuvontatyö, osallisuustoiminta sekä digitaaliset ympäristöt nuorisotyössä tulivat hyvinkin tutuiksi. Nyt sitten pääsen hyödyntämään näitä opittuja taitoja osana laajaa valtakunnallista yhteistyöverkostoa.

Työpanokseni Koordinaatissa keskittyy digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskukseen, jonka alaisuudessa työskentelen mm. NUSUVEFO-verkostoon liittyvissä asioissa sekä meidän Nuortenelämä.fi-palvelun alaisuudesta löytyvän NEbonen-chatbotin kanssa.