Skip to main content

Rikosuhripäivystys – rikoksen uhrien äänenkannattaja

Kuvaus

Koordinaatin tämän viikon Keskipisteessä on Rikosuhripäivystys (RIKU), joka on Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä -hankkeen yhteistyökumppani.

Body

Rikosuhripäivystyksen toiminta alkoi vuonna 1994. Toimintaa koordinoi valtakunnallisesti MIELI – Suomen Mielenterveys ry. RIKUn päivystystä toteuttaa yhteensä seitsemän eri tahoa: Suomen Punainen Risti, Ensi- ja turvakotien liitto, MIELI – Suomen Mielenterveys ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Setlementtiliitto ja Kirkkohallitus. RIKUn pääasialliset rahoittajat ovat oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

RIKU on jäsen eurooppalaisessa rikosuhrityön kattojärjestössä Victim Support Europessa, jossa on yli 20 jäsenmaata, ja jonka keskuspaikka on Brysselissä. 

Mitä RIKU tekee?

RIKUn perustehtävänä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita. RIKU toimii konkreettisesti rikoksen uhrien apuna ja on yhteiskunnallinen keskustelija puhuttaessa rikoksen uhrien asemasta.

Konkreettisesti RIKU tarjoaa käytännön neuvoja ja henkistä tukea rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi joutuneille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. RIKU palvelee asiakkaitaan puhelimitse, verkossa ja henkilökohtaisissa tapaamisissa. Palvelu on maksutonta ja aina luottamuksellista. Palvelupisteiltä voi kysyä avuksi tukihenkilöä, jonka kanssa voi keskustella kokemastaan. Tukihenkilö voi tarvittaessa olla apuna vaikkapa poliisilaitoksella tai byrokratian hoitamisessa.

Lähes 60 hengen organisaatio toimii keskustoimiston lisäksi seitsemässä aluetoimistossa ja 31 palvelupisteessä eri puolilla Suomea. RIKUn vapaaehtoisina toimii noin 500 yksityishenkilöä, joista noin 30 on juristeja. RIKU tekee myös tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa.

RIKU yhteistyökumppanina

RIKU on Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä -hankkeen yhteistyökumppani. RIKUn ammattilaiset osallistuvat hankkeen oppaan kirjoittamiseen, koulutuksiin, podcasteihin ja videoihin.

Tällä viikolla hankkeen webinaarivieraana on suunnittelija Jenni Kreivi RIKUsta. Aiheena webinaarissa on ”Nuori seksuaalirikoksen uhrina”. Kreivi on ollut myös puhujana hankkeen koulutuksissa.

Aiemmin tällä viikolla julkaisimme materiaalivinkkauksen, jossa on RIKUn materiaaleja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Tsekkaa materiaalivinkit tästä!

Lähteet:

Rikosuhripäivystys (RIKU)

MIELI – Suomen Mielenterveys ry

Virtanen, Anniina 2015. Rikosuhripäivystyksen tukihenkilötoiminta – Tutkimus tukihenkilöiden jaksamisesta ja tukihenkilönä olemisesta. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulun perustutkinnon opinnäytetyö.

Jaa artikkeli